Siirry pääsisältöön

KeKo-hankkeen toiminta alueilla koettiin tarpeellisena – aluetyölle haettu jatkoa

19.12.2019

Kirjoittajat Meeri Riihelä ja Tuuli Riisalo hymyilevät iloisessa yhteiskuvassa.Vatesin kolmivuotinen KeKo-hanke loppuu vuodenvaihteeseen. Me hanketyöntekijät pysähdyimme pohtimaan kuluneita vuosia ja hankkeen merkitystä. Hankekoordinaattori Tuuli Riisalo-Mäntynen on ollut mukana hankkeessa lähes alusta asti, vuodesta 2017 alkaen. Hankesihteeri Meeri Riihelä hyppäsi kelkkaan alkuvuodesta 2019, kun silloinen hankepäällikkö Mari Toivonen siirtyi toisiin työtehtäviin.

KeKon tavoite on ollut edistää työllistymistä edistävien järjestöjen elinvoimaa ja tukea alueiden työllisyystoimijoiden yhteistä kehittämistyötä. Tartuimme hankkeen alkutaipaleella tavoitteeseen jalkautumalla alueille ja tutustumalla kentän toimijoihin. Tapasimme yhteensä yli 60 työllisyystoimijaa. Lisäksi Tuuli laati hankekartoituksen, josta kävi ilmi järjestöjen työllisyyshankkeiden katvealueita. Tapaamiset ja kartoitus antoivat osviittaa, minkälaisia tarpeita kentän toimijoilla on ja miten niihin tulisi vastata.

Hankkeen toisena toimintavuotena järjestimme ensimmäisiä verkostotilaisuuksia alueilla. Työllisyydenhoidon toimijat alkoivat tutustua toisiinsa paremmin ja pohtia alueidensa yhteisen kehittämistyön keskeisimpiä painopisteitä. Tilaisuuksissa keskityttiin pitkälti silloisen toimintaympäristön muutoksiin.

Myös tänä vuonna olemme kiertäneet alueilla ja järjestäneet lähes kolmekymmentä tilaisuutta, joiden teemat ovat vaihdelleet toimijoiden tarpeiden mukaisesti. Keskeisimpiä aiheita ovat olleet muun muassa julkisiin hankintoihin liittyvä kilpailutusosaaminen, vaikuttavuus sekä sen arviointi ja mittaaminen, palkkatukeen liittyvät kysymykset, yhteiset hankkeet sekä järjestöjen roolit tulevaisuudessa.

Yhteiskehittämisellä konkretiaa

Olimme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelmaa, joka koostui verkostokiihdyttämöstä ja kahdesta Järjestöklubista. Kiihdyttämössä järjestimme kahdeksalle yritykselle ja seitsemälle järjestölle valmennusta markkinaosaamiseen sekä verkostoitumiseen. Kiihdyttämön tuloksena syntyi kaksi ryhmää, joissa järjestöt ja yritykset hyödyntävät toistensa osaamista. Toinen ryhmä voitti Pirkanmaan ELY-keskuksen kilpailuttaman suuren työllisyyspilotin. Työtalo-palvelupilotti aloitti toimintansa marraskuun alussa.

Järjestimme myös Uudellamaalla yhteistyössä Kumaja-kumppanuusverkoston kanssa kaksipäiväisen työpajakokonaisuuden, jossa toimijat suunnittelivat yhteishankkeita. Työpajoissa muodostui jälleen kaksi noin 5-10 organisaation ryhmää, jotka lähtivät rakentamaan konkreettisia hankesuunnitelmia. Porukat ovat jatkaneet suunnittelua keskenään, tutustuneet tarkemmin toistensa toimintaan ja ohjanneet asiakkaita toimijalta toiselle.

Neutraalia koordinaattoria tarvitaan

Hankkeessa järjestämiimme tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 1 290 henkilöä. Huikea määrä! Keskimäärin osallistujia on ollut tilaisuutta kohden noin 20-25, mutta enimmillään osallistujia on ollut peräti 86. Osallistujista 56 % on ollut kolmannelta sektorilta, mutta toimijoiden toiveesta paikalla on ollut paljon myös kunnan työllisyyspalvelujen, TE-palvelujen ja ELY-keskusten asiantuntijoita, yrittäjiä, oppilaitosten edustajia ja opiskelijoita.

Kartoitimme laajemmalla verkkokyselyllä tarkemmin hankkeen vaikutuksia eri alueiden ja organisaatioiden kannalta. Meitä ilahdutti erityisesti, että yli puolet (53 %) vastanneista kertoi löytäneensä KeKon kautta uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneiden kanssa on suunniteltu asiakkaille uusia jatkopolkuja, kehitetty palveluita yhdessä, muodostettu pienempiä verkostoja sekä toteutettu koulutuksia ja tutustumiskäyntejä. Kyselystä kävi myös ilmi, että toimijat kokivat saaneensa tietoa ajankohtaisista teemoista ja osatyökykyisten ihmisten työllistämisestä. Julkaisemme alkuvuodesta hankkeen loppuraportin, jossa käymme vielä tarkemmin läpi hankkeen vaikutuksia.

KeKo jatkuu Vatesin aluetyönä

”Säännöllisen yhteistyön merkitys pitää tunnistaa, tunnustaa ja säilyttää jatkossakin”

Toimintaympäristön muutokset jatkuvat edelleen. Tällä hetkellä odotamme kuntakokeilujen alkamista sekä seuraamme sote- ja palkkatukiuudistusten valmistelua ja Työkykyohjelman etenemistä. Muutoksista kertovat myös esimerkiksi uutiset Kainuun alueen kunta-avustusten pienentämisestä. On siis todella tärkeää puhaltaa yhteen hiileen sekä jatkaa järjestöjen osaamisen ja vaikuttavuuden esille tuomista.

Voimme iloksemme kertoa, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on ehdottanut Vates-säätiön aluetyöhön määräaikaista kohdennettua avustusta. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista tammi-helmikuussa 2020. Jos päätökseen ei tule muutoksia, aluetyö aloitetaan keväällä 2020.

Haluamme kiittää kaikkia KeKon toimintaan osallistuneita kuluneista kolmesta vuodesta. On ollut suuri ilo tutustua teihin kaikkiin työllisyydenhoidon kentän ammattilaisiin ja kuulla erilaisista toimintavoista ja hyvistä käytänteistä. Teette kaikki tärkeää työtä! Vaikka hanke päättyy, jatketaan yhteistyötä ensi vuonna.

Joulukortti, jossa on kuusi, tähtiä, joulupalloja ja hyvänjouluntoivotukset.


Tuuli Riisalo-Mäntynen
hankekoordinaattori

Meeri Riihelä
hankesihteeri

PS. Oletko huomannut KeKon kumppaneidensa kanssa koostaman Verkostot ja kumppanuus – Järjestöt työllisyyden edistäjinä -käsikirjan? Pääset tutustumaan käsikirjaan tästä linkistä (pdf).