Siirry pääsisältöön

Kohtaamista ja koordinointia – Tilannekatsaus KeKo-hankkeen kevääseen

18.06.2019

Vatesin KeKo – Kehittämisen koordinaatiohankkeen kolmas ja viimeinen toimintavuosi lähti tänä keväänä reippaasti käyntiin. Henkilöstössä tapahtui alkuvuodesta muutoksia, kun hankekoordinaattori Tuuli Riisalo-Mäntynen otti KeKosta vetovastuun ja sai työparikseen hankeharjoittelija Meeri Riihelän. Kaiken kaikkiaan KeKo on toiminut nyt reilut kaksi tapahtumarikasta vuotta.

Selfie eli itse otettu kuva, jossa Tuuli ja Meeri hymyilevät junassa.STEA-rahoitteisen KeKo-hankkeen toiminta muodostuu pitkälti alueilla järjestettävistä verkostotilaisuuksista, joiden sisällöt suunnitellaan alueiden toimijoiden tarpeiden mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana tilaisuuksissa käsiteltiin toimintaympäristön muutoksiin liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten makua, sotea ja kasvupalveluita. Lisäksi pohdittiin järjestöjen mahdollisuuksia ja haasteita tulevaisuudessa sekä järjestöjen vahvuuksia työllistymistä edistävinä toimijoina. Tänä vuonna tilaisuuksissa on keskitytty julkisiin hankintoihin ja kilpailutusosaamiseen.

Olemme keränneet jatkuvasti palautetta järjestämistämme tilaisuuksista sekä yleisesti hankkeen toiminnasta. Palautteista on käynyt iloksemme ilmi, että KeKon toiminta on lisännyt työllisyystoimijoiden kumppanuuksia ja antanut potkua uusien yhteistyökuvioiden muodostamiseen. Työllisyystoimijat ovat myös kokeneet saaneensa uusia ideoita toimintansa kehittämiseen. Olemme kokeneet palautteet hyödyllisiksi hankkeen toiminnan ja jatkon suunnittelun kannalta, sillä olemme saaneet niistä konkreettisia vinkkejä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksi merkittävimmistä saavutuksista on ollut toukokuussa 2019 käynnistynyt Pirkanmaan TE-toimiston ja Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettu Pirkanmaan kolmannen sektorin kehittämisohjelma, joka koostuu Verkostokiihdyttämöistä ja syksyllä alkavista Järjestöklubeista. Kuudessa Verkostokiihdyttämö-päivässä tarjottiin seitsemälle järjestötoimijalle ja kahdeksalle yritykselle valmennusta ja sparrausta markkinoilla toimimiseen. Tuloksena syntyi kaksi eri työllisyystoimijoiden verkostoa, jotka yhdessä kehittävät ja innovoivat palvelupolkuja heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville.

Katseet kohti syksyä

Vaikka aurinko paistaa ja juhannus lähestyy, suunnittelemme jo tulevaa syksyä. Verkostotilaisuuksia järjestetään ainakin Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Työstämme myös loppusyksystä julkaistavaa työllisyydenhoidon yhteistyön käsikirjaa, jonka tarkoitus on tarjota kättä pidempää yhteistyöverkostojen muodostamiseen sekä kannustaa järjestöjä oppimaan toisiltaan yhdessä asiakkaan etua ajatellen. Jotta käsikirja palvelisi käyttäjiä ympäri maan, olemme saaneet apua eri alueiden työllisyysasiantuntijoilta sisältöjen suunnitteluun. Käsikirjatyöhön osallistuneet ja muut innokkaat pääsevät vielä ennen julkaisua kommentoimaan luonnostekstejä.

Järjestämme KeKo-hankkeen loppuseminaarin 20.11.2019 Oltermannitalossa Helsingissä. Ohjelma tarkentuu myöhemmin, mutta päivä kannattaa jo merkitä kalenteriin. Vaikka hanke päättyy vuoden loppuun, toivomme, että toiminta jatkuu. Vatesin aluetyölle haettiin STEA:lta kohdennettua avustusta, jotta vahvasti jalkautuva alueellinen työ jatkuisi vielä hankkeen päättymisen jälkeen. Jatkotyötä varten etsimme jokaiselta alueelta yhteyshenkilöt, jotka toimivat Vatesin ja oman alueensa välisinä viestienviejinä.

Kaiken kaikkiaan KeKo-hanke on hyvässä vauhdissa ja aika tuntuu kuluvan todella nopeasti. Koemme itsemme etuoikeutetuiksi saadessamme olla tässä mukana. Olemme päässeet seuraamaan työllistymistä edistävien järjestöjen toimintaa näköalapaikalta ympäri maata. Työllisyystoimijat ovat kertoneet avoimesti meille onnistumisistaan, tulevaisuuden suunnitelmistaan, haasteistaan ja kehittämistarpeistaan. Kiitos siis luottamuksesta!

KeKo lukuina:

Yhteistyöstä kiittäen ja rentouttavaa kesää toivottaen
Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Meeri Riihelä

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!