Siirry pääsisältöön

Saavutusten vuosi 2018

12.12.2018

Kirjoittaja Jaana Pakarinen katsoo iloisesti kameraan.Vuoden aikana valmistelussa on ollut rypäs lakiesityksiä, joilla on linjattu tulevaisuuden työllistämisen suuntaviivoja. Monilla niistä on vaikutusta myös järjestötoimijoiden työhön. Kysymyksiä ovat aiheuttaneet esimerkiksi kuntien kanssa tehtävän yhteistyön jatkuminen, kun maakunta on järjestäjän roolissa sekä vapaaehtoisuuteen pohjaavien järjestöjen tulevaisuus, kun toimintaedellytykset vakiinnuttanut kuntien tuki tulevaisuudessa on epävarmuuden verhoamaa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää järjestämislakiin lisäyksenä maakunnille velvollisuutta tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä maakunnan toimijoiden, myös yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Erinomainen lisäys ja varmasti koko järjestökentän mieleinen. Valiokunnan ehdotuksessa asetetaan selkeät velvollisuuden maakunnille tukea sote-alan järjestöjen toimintaa muun muassa asiantuntija-apuna, toimitila-asioissa sekä harkinnan mukaan järjestöavustuksina. Avustuksilla järjestöt työllistävät pitkään työttöminä olleita, usein myös useampi järjestö yhdessä. Vatesin KeKo-hankkeen tulosten perusteella tällainen yhteinen rekrytointi on järjestöjen kesken lisääntynyt ja yhdessä tekemisen voima on huomattu.

Järjestötoimijat ovat onnistuneet omassa vaikuttamistyössään osatyökykyisten työllistämiseksi monissa asioissa. Palkkatukien määrää on korotettu, kun ministeri Jari Lindströminkin esille nostama järjestöjen inhimillinen rooli hyvinvointia lisäävänä, tukevana ja työllistymistä edistävänä toimijana on oikeasti ja vakavasti huomattu. On hienoa, että jo tässä vaiheessa myös tulevaan hallituskauteen on lähdetty aktiivisella otteella valmistelemaan uudistuksia palkkatukien myöntämisen kriteereihin.

Tuija Oivo ja Raija Kerätär selvittivät osana Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien palveluita ja asemaa työmarkkinoilla. Selvitys on merkittävin toimialan selvitys, ja sen toimenpide-esitykset ansaitsevat tulla nostetuksi esille monilla työllistämisen foorumeilla.

Hyvin merkittävä osatyökykyisten työllistämiseen kannustava asia järjestökentällä on ollut STM:n avustusosasto STEA:n myöntämät Paikka Auki -ohjelman avustukset. Järjestöt ovat työllistäneet satoja ohjelman kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, ja osaltaan tuoneet osatyökykyisten henkilöiden osaamista tutummaksi ja tunnetummaksi.

Tässä vain osa järjestöjen saavutuksista vuoden 2018 aikana. Kokonaan oma tarinansa on se, miten työmarkkinajärjestöjen ja vammaisjärjestöjen yhdessä allekirjoittama julkilausuma ”Yhdessä toimivia ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen” etenee tulevaisuudessa. Ainakin ministerit Lindström ja Pirkko Mattila ovat esittäneet, että osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen tulee ottaa myös seuraavan hallituksen agendalle. Toivoa sopii, että myös Oivon ja Kerättären selvityksen ehdotukset otetaan tälle agendalle!

Jaana Pakarinen
toimitusjohtaja

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!