Siirry pääsisältöön

Toimijoiden roolit ekosysteemissä

25.01.2024

Teksti: Anne Kallio
Kuva: Seppo Alanko

Tekoälykuva: Toimisto, jossa miehiä ja naisia istuu työpisteissa, osa henkilöistä seisoo ja yksi istuu pyörätuolissa.

Ekosysteemi vaatii veturiorganisaation, joka fasilitoi yhteisen arvolupauksen syntymistä ja sitä, että toimijat näkevät oman roolinsa osana kokonaiskuvaa. Pidempään toimineissa ekosysteemeissä veturiorganisaation toiminnassa korostuu vakauden säilyttäminen ja uudistumisen mahdollistaminen. (Foss ym., 2023)

Työllisyysalueiden ekosysteemien arvolupauksessa yhdistyvät yksilön tarpeiden näkökulma ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulma. Alueiden tulee ratkaista jännite arvolupauksen kärjestä, jota kohti voidaan yhdessä edetä.

Järjestöt työllisyyden kuntakokeiluissa -hankkeen ekosysteemityöpajoissa toimijat hahmottivat omaa rooliaan tulevassa ekosysteemissä. Veturin roolia kuvailivat sekä työllisyyspalveluiden että kehitysyhtiöiden asiantuntijat. He käyttivät mm. seuraavia termejä kuvaamaan rooliaan: tulevaisuusorientaatio ja yhteisen vision luominen, toimijoiden kohtaamisen ja yhteiskehittämisen organisointi, luottamuksen rakentaminen sekä näkökulman ohjaaminen organisaatiokeskeisyydestä teema- ja työskentelylähtöisyyteen.

Kolmannen sektorin toimijat kuvasivat omaa rooliaan seuraavasti:

  • Työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäjä
  • Innovatiivinen ja rohkea uusien toimintatapojen kehittäjä
  • Ensimmäinen työpaikka nuorelle tai pidempikestoinen työpaikka täsmätyökykyiselle
  • Suomea 2. tai 3. kielenä puhuvien maahanmuuttajien integroiminen suomalaiseen työelämään sekä motivoiminen kielen opiskeluun
  • Osatyökyvyttömyyseläkeläisten saaminen isommin mukaan työvoimaresursseihin
  • Toisen asteen vaihtoehtoinen oppimisympäristö
  • Nivelvaihe, nuorten työelämään siirtyminen
  • Työ- ja toimintakyvyn arviointi.

Näkökulman ohjaaminen organisaatiokeskeisyydestä teema- ja työskentelylähtöisyyteen kussakin ekosysteemissä tullee määrittelemään sitä roolia, jonka kolmas sektori kullakin alueella ottaa. Samaa roolia voi toteuttaa useampi toimija.

Lähde: Foss, Nicolai J., Schmidt, Jens ja Teece, David T. (2023) Ecosystem leadership as a dynamic capability. Long Range Planning, 56:1.

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön Extra -lehdessä 2/2023 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!