Siirry pääsisältöön

Työllistämisen edistämiseksi Hyvää Uutta Vuotta 2021!

14.01.2021

Jaana Pakarinen ruskeassa jakussa, lyhyet hiukset ja kaulakoru. Osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen tukemiseen on hyvä toimintakehikko lähes valmiina. Seuraavassa on katsaus käynnissä oleviin tai käynnistyviin toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään osaltaan saavuttamaan Suomen hallituksen asettama 80 prosentin työllisyysaste. Suurin osa toimenpiteistä käynnistyy tänä vuonna, joten jos kaikki asiat etenevät hyvin, olemme työllistämispolun hyvässä alkupäässä vuoden lopulla.

Osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen edistämisen keinot ja niiden toteuttaminen ovat olleet vuosia Suomen hallituksen ohjelmien kärkipäässä. Onko jotain jo saatu aikaan? Kyllä; aktiivimalli käynnistettiin ja lopetettiin tulosten oltua vähintäänkin epämääräisiä.

Palkkatukiuudistus käynnistettiin ja sen on tarkoitus tulla voimaan valmistelujen jälkeen syksyllä 2021. Palkkatuen uudistuksen tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä yrityksissä ja tehdä tuen käyttö työnantajille helpommaksi. SOSTE ry:n Sosiaalibarometri 2020:n kyselyjen perusteella palkkatuetun työn lisääminen oli yksi laajasti toivottu keino haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien työllistymisen lisäämiseen.

Työllisyystoimien uudistuksiin sisältyvät työnhakijoiden yksilöllisempi palvelu ja nopeampi työllistyminen. Näihin tavoitteisiin pyritään mm. yksilöllisellä työllistymissuunnitelmalla, työttömien palvelutarpeen arviointia kehittämällä ja tarkoituksenmukaista työnhaun tukea lisäämällä. Nykyistä karenssijärjestelmää aiotaan kohtuullistaa huomattavasti. Tavoitteena on, että uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2022 alussa ja sen aikana.

Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta joulun alla. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät maaliskuun alussa ja päättyvät kesäkuun lopussa 2023. Kuntakokeilun käynnistymisen jälkeen osa työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon. Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa, työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta.
Osatyökykyisille henkilöille on tulossa osuvampia palveluita ja mahdollisuus työllistyä välityömarkkinoille. Viime syksyn budjettiriihessä sovittiin myös toimista, joilla rakennetaan välityömarkkinoilla työllistämisen Suomen malli.

Toteuttamistapoja on useita ja vaihtoehdot tarkentuvat valmistelun edetessä. Tavoitteena on tuetun työpaikan tai koulutuksen ja muun tuen tarjoaminen apuna avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. Tavoitteena on, että toiminta käynnistyy viimeistään vuonna 2022.

Palvelutarpeet ovat patoutuneet Covid-19-epidemian aikana ja lisääntyvät sen vielä pitkittyessä. Tarve kohdistuu erityisesti TE-palveluihin sekä käynnistyviin työllistämisen kuntakokeiluihin kuntien palveluissa. Sekä vuoden 2019 että vuoden 2020 Sosiaalibarometrin vastauksissa toivottiin huolellista tilannekartoitusta työllistämispalvelujen alussa, jotta kullekin ihmisille voitaisiin löytää tilanteeseen sopiva tuen muoto jo ennen kuin tilanne vaikeutuu.

Viime vuoden erikoistilanne käynnisti useita tilapäisiä toimintamalleja, joiden keston, jatkumisen, päättymisen tai uuden tilapäisyyden seuraamisesta on tullut vaikeaselkoinen vyyhti. Hyvänä lisänä kehittämistoimissa on valtakunnallinen työkykyohjelma, jonka tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Osana hallitusohjelmaa olevassa Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen ja työllistymisen edistäminen. Ohjelmaa toteutetaan STM:n ja TEM:n yhteistyönä vuosina 2019 - 2023.
Ja jottei työllistämisen uudistaminen olisi liian yksinkertaista, pitää muistaa, että myös sosiaaliturvauudistuksella on vahva kytkös työkykyohjelmaan. Sosiaaliturvauudistuksessa luodaan nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen eri elämäntilanteissa. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, joka aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Valmista ehdotusta pitäisi olla vuonna 2027.

Jaana Pakarinen
toimitusjohtaja

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!

 

Kommentit


Valmistuva työhönvalmentaja

Hei, olen mukana kuntakokeilussa ja asemapaikka Satakunta. Kirjoituksesi luettuani uskon valmistuvani otolliseen aikaan, yksilöllisen tarpeen kasvaessa tulevalla asiakaskunnalla. Toivon palkkatuen selkeyttämisen myötä yhteistyön avoimille markkinoille kasvavan. Toivittavaa olusi kauaskatseiselle toimintamallille.

- 14.01.2021