Siirry pääsisältöön

Työllistymisen kannusteet sosiaaliturvakomitean välimietinnössä vahvasti esillä

06.02.2023

Jaana Pakarinen, lyhyehköt tummat hiukset, katsoo kameraan ja hymyilee.Kuluvan hallituskauden aikana toiminut sosiaaliturvakomitea on julkaissut välimietintönsä ja ehdotuksensa seuraavan hallituksen toteutettaviksi. Kaksi eduskuntakautta käsittävä poikkihallinnollinen valmistelu on puolivälissä. Nykyinen sosiaaliturva on muodostunut pala kerrallaan usean vuosikymmenen aikana vastaamaan kunkin ajankohdan tarpeisiin. Paljon osauudistuksia kokenut sosiaaliturvan rakenne on koettu vanhentuneeksi, monimutkaiseksi ja epäjohdonmukaiseksi, kun ympäristössä tapahtuvat isot muutokset vyöryvät eteenpäin ja osoittavat vanhat toimintatavat hankaliksi ja toimimattomiksi.

Sosiaaliturvakomitea pyrkii löytämään ratkaisuja laajamittaisiin vaatimuksiin ja välimietinnössä on ehdotuksia tilanteiden korjaamiseksi. Yksi ehdotus koskee työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia. Nykyinen työkyvyttömyysetuusjärjestelmä on monimutkainen eikä kovin hyvin vastaa henkilöiden elämäntilanteiden muutoksiin. Järjestelmähän rakentui aikana, jolloin oltiin joko työssä tai sosiaaliturvan varassa. Työelämä on nykyisin aika- ja paikkariippumatonta, monimuotoistuvaa ja erilaisia työtapoja noudattavaa, mikä otetaan uudistuksissa paremmin huomioon.

Työkyvyttömyysetuudet nykyisellään eivät välttämättä tue olemassa olevan työkyvyn tukemisen, työhön paluun tai työkyvyn palauttamisen ratkaisuja. Työkyvyttömyyden määritelmiäkin on useita. Tästä johtuen toisen lain näkökulmasta henkilö on työkyvytön mutta toisen lain mukaan hän on täysin työkykyinen. Tämä aiheuttaa yksilöille kestämättömiä tilanteita.

Komitea ehdottaa, että työkyvyttömyyden käsitteiden erot eri etuuksissa selvitetään ja epätarkoituksenmukaisuudet poistetaan. Lisäksi arvioidaan mahdollisuudet erilliseen osatyökyvyn / osatyökyvyttömyyden käsitteeseen eri etuuksissa. 

Jatkotyössä varmistetaan, että lainsäädäntö tukee työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista sekä olemassa olevan työkyvyn hyödyntämistä. Vatesin kielellä tämä on työhön pääsemistä, työssä pysymistä ja työhön palaamista.

Komitea on ehdotuksissaan painottanut ihmisten oman aktiivisen roolin nostamista keskiöön nykyistä vahvemmin. Motivoitumisen tukeminen on tuotu esille useassa kohdassa. Komitean ehdotukset luovat paineita yhdenmukaiselle mutta joustavalle lainsäädännölle, paremmille sosiaaliturvan työllistymistä edistäville palveluille, sekä palveluntuottajien osaamisen kehittämiselle uudistusten mukana. Tätä osaamisen lisäämistä on käynnistettävä ja tehtävä jo paljon ennen kuin komitean ehdotukset muuttuvat todeksi, toivottavasti tänä vuonna alkavalla uudella eduskuntakaudella.


Jaana Pakarinen, toimitusjohtaja

Sosiaaliturvan välimietintö STM:n sivuilla

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!