Siirry pääsisältöön

Työllisyyspalvelusta tuli tuote kilpailluille markkinoille

17.05.2024

imaisema, vasennassa reunassa rantaviivaa.Kolmannen sektorin toimijat ovat olleet pitkään keskeisessä roolissa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden tukemisessa. Toimintaympäristön muutosten, ja tehtyjen päätösten seurauksena, moni yksittäinen asia kiristää järjestöjen mahdollisuuksia tukea työllistymistä.

Asiakkaiden tuen tarve ei kuitenkaan vähene, vaikka resurssit tukemiseen vähenevät. On siis kehitettävä uusia innovatiivisia ratkaisuja ja palvelumuotoja. Järjestöillä onkin se historia, että ne voivat kehittää toimintaansa joustavasti ja reagoida erilaisiin muutoksiin. Tämä on tunnistettu myös kuntakokeilujen vetäjien haastatteluissa. Vahvuutena nähdään ehdottomasti se, että järjestöt ovat virkatyötä lähempänä kunnan asukkaita. Heillä on syvällistä tietoa heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteesta ja palvelutarpeista. Järjestöt pystyvät lisäksi tarjoamaan joustavammin palveluja, joita ei voi viranomaistyönä toteuttaa, esimerkiksi kotikäyntejä asiakkaiden luona.

Kriisi pakottaa uudistumaan, ja sen toinen puoli on ehdottomasti mahdollisuus myös kolmannen sektorin toimijoille. Vuoden 2024 aikana tulevilla työllisyysalueilla luodaan uusia prosesseja ja käytäntöjä. Kolmannen sektorin toimijat on syytä ottaa mukaan, ja miettiä yhdessä sopiva rooli. Rooli ei ole sama jokaisella työllisyysalueella, vaan riippuu alueella olevista toimijoista. Siitä, millaista roolia heille tarjotaan ekosysteemin vetäjän toimesta, ja siitä, millaisen roolin he haluavat ja ottavat ekosysteemissä.

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä on vuosien mittaan tullut myös muita toimijoita. Kuntakokeilujen aikana yhä useampi alue teki sopimuksia henkilöstövuokrausyritysten kanssa. Lisäksi oppilaitoksilla on tarjonnassaan työllistymisen tuen palveluita. Järjestöt ovat tilanteessa, jossa niiden on kehitettävä osaamistaan ja kilpailukykyään kilpailluilla työllisyydenhoidon markkinoilla. Markkinoilla, joissa kaikki tietävät, mitä alhaisella yksikkökustannuksella on mahdollista saavuttaa – ja mitä ei.

Työllisyydenhoidossa tarvitaan aitoja innovatiivisia ratkaisuja. On vaarallista jäädä kiinni vanhoihin malleihin ja kilpailulle punaiselle merelle. Nyt on pakko keksiä sinisen meren strategioita.

Anne Kallio
Erityisasiantuntija, työllistymisen ekosysteemit ja aluetoiminta

Tutustu Järjestöjen muuttuva rooli työllisyydenhoidossa -työpaperiin.

Työpaperi on Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeen (2021 - 2023) loppuraportti.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!