Siirry pääsisältöön

Työllisyystoimijoiden alueellinen yhteistyö vahvistuu

22.12.2021

Hanna valkeassa paidassa hiukset auki.Vates-säätiön Aluetoiminnassa olemme tänä vuonna järjestäneet yli 20 erilaista tilaisuutta 15 maakunnassa ja lisäksi neljä valtakunnallista tapahtumaa. Olemme tavoittaneet n. 1 400 työllisyystoimijaa eri tilaisuuksien kautta! Toiminnalla on vahvistettu eri työllisyystoimijoiden välistä yhteistyötä ja alueellista kehittämistyötä, nostettu esille osatyökykyisten ja vammaisten työllistymiseen liittyviä mahdollisuuksia, tuotu esille työnantajien näkemyksiä rekrytoinneista ja perehdyttämisestä sekä pohdittu, miltä näyttää tulevaisuus osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden koulutuksen, tuetun työllistymisen ja välityömarkkinoiden näkökulmasta?

Lisäksi Aluetoiminta on julkaissut kolme Kyvyt Käyttöön Extra lehteä: Työkyvyn arviointi järjestöissä, Järjestöjen ja oppilaitosten välinen yhteistyö – järjestöt kertovat ja Järjestöt mukana työllisyydenhoidon uudistuksissa.

"Oli tärkeää kuulla järjestökentän kuulumisia ja kokemuksia. Oli herätys sille, ettei ollakaan pitkään aikaan istuttu saman pöydän ääressä ja jo olemassa olevan yhteistyön kehittäminen ja uusien avausten paikka on nyt."

Tilaisuuksiin osallistuneet ovat päässeet mukaan oman alueensa yhteiseen kehittämistyöhön ja verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 2021 alussa tehdyn työllisyystoimijoille suunnatun aluekartoituksen perusteella maakunnissa on tarve verkostoitumiselle, koulutukselle sekä ajankohtaisen tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Sisällölliset painopisteet ovat maakuntien tilaisuuksissa voineet vaihdella, mutta ne on rakennettu aina alueiden ajankohtaisten tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten pohjalta. Tarkoituksena on ollut lisätä järjestöjen tunnettuutta ja osuutta työllistymistä tukevissa palveluissa. Tilaisuudet on järjestetty Aluetoiminnan alueyhteyshenkilöiden verkoston ja alueellisten työllisyystoimijoiden yhteistyöllä. Iso kiitos kaikille mukana olleille – ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

"Meillä on yhteinen tavoite toimijoiden kesken ja se on hyvä lähtökohta alkaa rakentamaan uutta työllistymismallia."

Maakunnallisissa tilaisuuksissa on välitetty tietoa työllisyyden kuntakokeiluista, työkykyohjelman hankkeista, Järjestöjen sote-tuki muutos hankkeen kuulumisia, TE-toimiston ajankohtaisia asioita, osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä koskevista muutoksista sekä työllistymistä edistävistä hankkeista. Aluetoiminta on osallistunut lisäksi aktiivisesti alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin. Kaikella toiminnalla on vahvistettu työllistymistä edistävien järjestöjen asemaa, tuomalla esiin heidän asiantuntemustaan eri tilaisuuksissa sekä monikanavaisen viestinnän kautta. Lisäksi välitetty hyviä käytäntöjä yli maakuntarajojen mm. maakunnallisten Teams tiimien kautta, joita perustettu toimijoiden tarpeista ja toiveista lähtien.

"Parasta tilaisuudessa oli mielestäni yhteistyön, -kehittämisen ja myönteisen fiiliksen korostaminen. Tätä aion jatkaa omassa työssäni."

Olemme nostaneet esiin eri toimijoiden kokemuksia yhteistyöstä ja kehityskohteista, alueellisten työllisyysverkostojen esittelyjä sekä tuoneet esille työllistymistä edistävien järjestöjen roolia ja asiantuntemusta eri formaattien kautta. Syksyllä järjestetty Työmaailman parannusviikko – webinaari korosti digitaalisen saavutettavuuden ja yhdenvertaisen työelämän näkökulmia, työllistymistä edistävien järjestöjen toiminnan vaikuttavuutta ja näiden palvelujen merkitystä yksilölle sekä yhteiskunnalle. Webinaarissa kuultiin myös ihmisten omakohtaisia kokemuksia työllistymisen tukipalveluiden saatavuudesta ja työelämästä. Kuntamarkkinoilla keskityttiin erityisesti järjestöjen ja kuntien väliseen yhteistyöhön, johon liittyen julkaistiin blogikirjoitus Järjestöt kuntien työllisyydenhoidon tukena, jossa korostettiin kolmannella sektorin mahdollisuudet liittää ketterästi työllistymistä tukevia palveluita yhteen vertaistuen ja muun matalan kynnyksen toiminnan kanssa.

Järjestötoimijat ovat toivoneet tietoa myös viestinnästä ja vaikuttamistyöstä. Somekampanjointi on tehokas tapa vaikuttaa ja kampanjoja voi toteuttaa monin eri tavoin ja resurssein. Tähän tarpeeseen ja toiveeseen vastasimme järjestämällä yhdessä säätiön viestinnän kanssa kaksi tilaisuutta, jossa tarjottu osallistujille vinkkejä somekampanjan rakentamiseen, seurantaan ja visuaalisuuteen. Mukana olivat mm. kansainvälisen markkinoinnin ammattilainen Malathy Eskola, Viestintä- Pirittan Laura Johansson, VisuOpiston perustaja, yrittäjä Coltrane Hassinen sekä Kehitysvammaliiton ja Ihmisoikeusliiton Palkkaa työstä -kampanja. Vaikuttavuuden esiintuominen on tärkeää työllisyydenhoidon muutoksissa, minkä vuoksi oman toiminnan näkyvyyden lisääminen esimerkiksi sosiaalisen median kautta korostuu yhä enemmän ja enemmän. Yhdellä päivityksellä voi tavoittaa satoja tai jopa tuhansia ihmisiä, jolloin tieto leviää tehokkaasti ympäri sektorirajojen.

”Sain hyödyllistä tietoa siitä, miten tehdään tuloksellinen somekampanja. Tulen jakamaan nämä tiedot järjestössäni, ja toivottavasti myös tulevaisuuden kampanjoinnissa.”

Tilaisuuksien palautteiden perusteella työllisyystoimijoilla on tarve maakunnittaisille työpajoille, monitoimijaiselle yhteistyölle, hyvien toimintamallien ja työllisyyskentän ajantasaisen tiedon jakamiselle sekä eri työllisyystoimijoiden yhteen saattamiselle. Ensi vuoden puolella vahvistamme edelleen työllistymistä edistävien järjestöjen asemaa ja lisäämme tietoisuutta heidän asiantuntemuksensa ja osaamisensa merkityksestä työllisyydenhoidolle.

Kiitos kaikille, jotka olette mahdollistaneet tämän kaiken toteuttamisen – yhteistyössä on voimaa!

Hanna Ranta-Pitkänen
aluekoordinaattori

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!