Siirry pääsisältöön

Työtä kohti työvalmentajan tuella

02.03.2023

Kuvassa kirjoittajat tummahkohiuksiset Sanna, Anne ja Pauliina.Osatyökyisten työllistäminen on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää, kun työikäinen väestö vähenee Suomessa. Suoja-Pirtin asumispalveluyksiköissä työllistymisen tarpeisiin on vastattu Työtä kohti -hankkeen voimin.

Kehitämme hankkeen aikana asumispalveluyksiköiden asukkaille työ- ja opiskeluvalmiuksia edistävää työmallia. Työmallissa hyödynnämme työvalmennusta, velka- ja talousohjaamista sekä vertaisuutta.

Hankkeemme keskeisiä tehtäviä ovat asukkaiden työllistymisen esteiden vähentäminen, motivaation kasvaminen, työelämätaitojen lisääminen ja näiden keinojen avulla asukkaiden siirtyminen ja kiinnittyminen työllisyyspalveluihin tai opiskeluun.

On hyvä muistaa, että meistä jokaisen työkyky voi alentua tilapäisesti erilaisten elämän sattumusten vuoksi. Osatyökykyisen palkkaaminen yritykseen voi kuitenkin tuntua työnantajan näkökulmasta riskialttiilta. Yrityksissä voi olla työtehtäviä, joita osatyökykyiset voisivat tehdä, mutta joita kenties ei ole kartoitettu.

TE-toimistolta voi saada työllistyvän avuksi työvalmentajan, jos osatyökykyinen henkilö tarvitsee tukea työn aloituksessa. Työvalmentaja voi auttaa etsimään ja räätälöimään sopivia työtehtäviä, perehdyttää työhön tai arvioida tarvetta työn muokkaukseen. Työnantaja voi saada tukea samalle työllistyjälle vuoden ajan ja enintään 50 tuntia.

Työnantajalla on myös mahdollisuus hakea TE-toimistolta työolosuhteiden järjestelytukea, jota voi saada esim. silloin, kun toinen työntekijä auttaa osatyökykyistä jossain työtehtävässä. Tällöin korvaus on enintään 20 euroa tunnissa, 20 tuntia kuukaudessa 18 kuukauden ajan.

Hankkeessa olemme kartoittaneet lähialueen yrityksiä ja pyrkineet luomaan verkostoja, jotta osatyökykyisen tullessa hankkeen asiakkaaksi, meillä olisi mahdollisuus tarjota hänelle työllistymisen polkuja.

Hanke käyttää Treamer-työnvälityssovellusta, jonka kautta asukkaita voi työllistää yksittäisille työkeikoille. Keikat ovat helppo tapa tarjota asukkaille mahdollisuus kerryttää työkokemusta ja onnistumisen kokemuksia työelämässä. Asukkaat ovat olleet innostuneita keikkojen tekemisestä ja kokeneet työnteon antavan mielekästä tekemistä ja merkityksen tuntua elämään. Työnantajalle keikkalaisen palkkaaminen maksaa tuntipalkan sisältäen työnantajakulut (lisätietoja tuntihinnan kustannusten määräytymisestä löytyy Treamerin kotisivuilta hinnasto-välilehdeltä). Sovellus ehdottaa työehtosopimuksen mukaista tuntipalkkaa ja laskee automaattisesti kaikki lisät. Työnantaja saa valita työn tekijän tai antaa Treamerin tehdä valinnan sovittujen kriteerien pohjalta.

Keikkojen tarjoaminen voi olla hyvä tapa tutustua työntekijään. Työttömälle voi tarjota mahdollisuuden tehdä töitä myös esim. työkokeilun kautta. Työkokeilu on työnantajalle maksuton tapa antaa työttömän kokeilla alan ja työtehtävien sopivuutta tai palata työmarkkinoille. Työkokeilu voi olla osa- tai kokoaikainen ja kestää enintään 6 kuukautta. Työkokeilusopimus on irtisanottavissa ilman irtisanomisaikaa.

Hankkeen työvalmentajat ovat myös työnantajia varten ja kertovat mielellään lisää työllistämisen vaihtoehdoista ja käytänteistä. Työvalmentaja on myös työntekijän tukena ja voi tulla mukaan työn aloitukseen.

Terveisin

Anne Hirvonen, Pauliina Marjomäki ja Sanna Ihalainen

www.tyotakohti.fi