Siirry pääsisältöön

Vahva työkyvyn perusta luo puitteet työelämässä toimimiselle

29.05.2023

Jaana Pakarinen, hiukset kiinni, katsoo kameraan ja hymyilee. Musta nahkatakki, taustalla kirsikankukkia.Ihmisen työkyky muodostuu useasta palasta, joista perustavin on terveys. Terveyden ylläpito rakentavaa pohjan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tasapainolle. Näistä muodostuu vahva tukipilari ihmisen henkilökohtaisille voimavaroille. Vahvalle toimintakyvyn perustalle kerrytetään vuosien varrella sekä työelämän vaatimaa osaamista että muita yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavia tietoja ja taitoja, kukin valitsemallaan koulutuksella ja tavoilla.

Vahva työkyvyn perusta luo puitteet työelämässä toimimiselle. Uuden oppiminen läpi työuran on kuitenkin tarpeen. Ihmisen aivot ovat siitä merkillinen kapistus, että ne kykenevät vastaanottamaan ja omaksumaan uutta tietoa koko ihmisen elämän ajan. Uusien työtapojen ja kokonaan uuden työn oppiminen on kuitenkin työlästä, jopa mahdotonta, ellei omat oppimiseen tarvittavat voimavarat sekä asenteet ja motivaatio ole kohdallaan. Joskus myös elämän eri osa-alueiden yhteensovittaminen voi tuottaa hankaluuksia. On perhe, ystävät ja harrastukset. Mielekäs, kiinnostava ja sopivan haasteellinen työ vahvistaa työkykyä. Yllättävää kyllä, yksi työkykyä vahvistava tekijä on myös työyhteisö ja organisaatiokulttuuri.

Yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvat muutokset haastavat työkykyämme monelta suunnalta. Ylipaineistettuna aivomme saattavat tarvita tauotusta, jotta uudet taidot tulisi omaksuttua. Myös vanhojen taitojen mieleen palauttaminen voi joskus tuntua työläältä. Se on henkilökohtaisen "voimavara-anturin" merkki siitä, että olisi syytä hidastaa vauhtia.

Työkyvyssä ja sen ylläpitämisessä onkin kyse käytössä olevien voimavarojen ja työtehtävien välisestä tasapainosta. Mikäli työtehtävät painavat liikaa, alkaa perustuksissa tapahtua muutoksia, jotka voivat johtaa esimerkiksi psyykkisen toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen myötä haasteisiin hyvän terveyden ylläpitämisessä.
Joskus käy niin, että jo syntymässä saadun ominaisuuden, elämän varrella yllättäen kohdatun sairauden tai harmillisen onnettomuuden seurauksena joudutaan tilanteeseen, että asenteista ja motivaatiosta huolimatta työkyvystä ei olekaan käytettävänä kaikkia paloja. Tällöin työelämään siirtymiseen ja siellä pysymiseen tarvitaan sopivia tukipilareita. 


Jaana Pakarinen
toimitusjohtaja

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!