Siirry pääsisältöön

Vaikuttamisen aika on nyt!

23.01.2018

Mari seisoo porraskäytävässä ja katselee kameraan.Olen tavannut noin 60 eri toimijaa sen jälkeen, kun aloitin työt Vates-säätiön Keko-kehittämisen koordinaatiohankkeessa huhtikuussa 2017. Tämän lisäksi laajemmissa hankkeen verkostoitumistilaisuuksissa olen tavannut, keskustellut, ideoinut, haastanut monia alan asiantuntijoita monesta eri organisaatiosta.

On todettava, että tuetun työllistämisen kenttä on maassamme laaja ja monipuolinen. Toisaalta kaikkialla puhutaan samoista iloista, samoista haasteista, mutta toisaalta olen kohdannut myös sen maamme erilaisuuden kirjon. Olemme kotiseuturakkaita ja kuntien rajat määrittävät paljon myös yhteistyön näkökulmasta. Haluamme pitää kiinni oman kuntamme ja järjestömme toiminnasta eikä silloin haluta lähteä puhumaan välttämättä yhteistyön tiivistämisestä sen naapurikunnan toimijan kanssa. Miten meidän kotiseuturakkaiden käy maakuntauudistuksessa? Säilyvätkö ne vanhat kunnan rajat edelleen (mielessämme) vai uskaltaudummeko ajattelemaan laajemmin koko maakunnan näkökulmasta?

Moni toimija on nostanut esille palvelujärjestelmämme pirstaleisuuden. Palveluita hankitaan ja tuotetaan monella eri toimijalla, joku toimija tuottaa yhtä, toinen toista. Tietyt asiakasryhmät saavat vain määrättyä palvelua ja palvelut saattavat olla tarkoin rajattuja asiakastarpeiden mukaan. Maakunta- ja sote-uudistuksessa on nostettu esille palvelukokonaisuudet. Maakunta huolehtii asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja hankkii asiakkaan tarvitsemat palvelut eri palveluntuottajilta. Toive ja tarve on, että pystyisimme tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaalle aidosti palvelukokonaisuuksia eikä tätä palveluiden ”sillisalaattia”, mitä se on nyt.

Järjestöillä on paljon osaamista ja asiantuntemista mm. työllistymisen tukemisen palveluista. Tätä osaamista on tunnistettava ja tunnustettava jo nyt, kun muutosta tehdään. Kohdatessani eri puolilla Suomea toimijoita olen huomannut, että järjestöjen asiantuntemusta käytetään muutosvalmistelussa hyvin eri tavalla, aina ei välttämättä ollenkaan. Vaikuttamisen aika on nyt, ja olisi arvokasta, jos järjestöjen osaamista hyödynnettäisiin riittävästi ja toisaalta myös otettaisiin riittävästi opiksi nykyisistä palveluista ja palvelumalleista, jotta ei törmättäisi samoihin sudenkuoppiin kuin aiemmin.

Olen kirjannut muistiinpanoihini, että tarvitaan koordinaatiota toimijoiden ja hankkeiden välille. Kun palvelut ovat tarpeeksi moninaiset ja pirstaleiset, tarvitsemme jonkun tahon koordinoimaan ja kokoamaan palveluiden palapeliä. Tässä kohtaa tarvitaan myös riittävästi tietoa asiakkaiden tarpeista. Tietoa on meillä kaikilla paljon, palveluita meillä on paljon, mutta onko meillä riittävästi aikaa pohtia mitä tarvitaan, kuka tarvitsee ja voisimmeko tehdä enemmän yhdessä?

KeKo-hankkeen hankesuunnitelmaan on kirjattu oikeita asioita ja tavoitteita. Toimijoiden kohtaamiset ovat sen vahvistaneet. Tarvitaan yhteistyön tiivistämistä, järjestöjen asiantuntijuuden tunnistamista/tunnustamista ja tarvitaan koordinaatiota. Tavataan, kohdataan, keskustellaan ja haastetaan tänäkin vuonna toisiamme. Eikä vain puhuta, vaan tehdään ja ratkaistaan yhdessä!

Mari Toivonen
hankepäällikkö

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!