Siirry pääsisältöön

Vastuu työturvallisuudesta on sekä esimiehellä että työntekijällä

11.01.2018

Kasvokuva Teposta.Työturvallisuuden merkitystä ei voi vähätellä. Yksi työtapaturma aiheuttaa keskimäärin yli 6000 euron kustannukset yritykselle. Maailmassa kuolee työtapaturmiin ja työperäisiin sairauksiin enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin. Suomessa kuolemia on neljänneksi vähiten maailmassa, mutta tapaturmien ja sairauksien aiheuttamat kustannukset ovat EU:n keskiarvoa korkeammat.

Työturvallisuuslaki on säädetty edistämään työturvallisuutta. Työturvallisuuslaki täydentää työsopimuslakia, ja työturvallisuuslaissa työnantajalle annetaan tarkempia velvoitteita sekä työturvallisuuden että terveyden edistämiseksi. Lain tavoitteena on ehkäistä ennalta ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia fyysisiä ja psyykkisiä terveyshaittoja.

Työturvallisuuslain soveltamisala on laaja. Työnantajan velvoitteet ovat samanlaisia riippumatta siitä, missä oikeussuhteessa työtä tehdään tai teetetään. Työnantajalla on ensisijainen vastuu työympäristön työturvallisuudesta. Esimiehen on siis tiedettävä ja tunnettava vastuunsa!

Vaikka esimiehellä on laaja vastuu työturvallisuusasioissa, myös yksittäisellä työntekijällä on oma vastuunsa. Työntekijän on noudatettava työnantajan määräyksiä ja huomioitava työn edellyttämä turvallisuus, järjestys, siisteys, huolellisuus ja varovaisuus. Työntekijän on vältettävä myös häirintää ja epäasiallista kohtelua, joka haittaa muita työntekijöitä.
Korostaisin ammatillista käyttäytymistä. Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kannalta asianmukainen käyttäytyminen edistää asioiden sujuvaa etenemistä työpaikalla. Työpaikka ei saa olla hiekkalaatikko, jossa yksittäinen työntekijä sabotoi muita.

Yksittäisen työntekijän on omalta osaltaan käyttäydyttävä arvostavasti toista kohtaan ja huolehdittava työilmapiirin pysymisestä hyvänä. Jokainen voi omalla suhtautumisellaan myötävaikuttaa siihen. Yksittäisen työyhteisön jäsenen on toteutettava sosiaalista vastuutaan noudattamalla hyviä käytöstapoja, joustavaa yhteistyötä ja antamalla apuaan. Työturvallisuutta edistetään myös kunnioittamalla työkaverin (myös esimiehen) osaamista, asianomaisen tehtävää, kunkin yksilöllisyyttä ja erilaisuutta. Toisaalta yksittäisen työntekijän tulee tarkkailla työympäristön turvallisuutta ja tarvittaessa viipymättä ilmoittaa työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan työturvallisuusongelmista ja mikäli mahdollista poistaa tai korjata kyseinen ongelma.

Yleensäkin ennaltaehkäisemisen tärkeys on kaiken a ja o työturvallisuudessa. Parempi olla siis jo etukäteen valveutunut kuin antaa vahingon syntyä!

Teppo Rautjärvi
Asiantuntija, lakiasiat


Pykälämerkki.

Työturvallisuuslain 8 § sisältää työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen. Se määrittää työnantajan työturvallisuuden yleisen tason. Lain 18 §:ssä säädetään työntekijän yleisistä velvollisuuksista.

Työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 1 momentti säätää työnantajan vahingonkorvausvelvollisuudesta, jonka mukaan työnantaja on vahingonkorvausvelvollinen työntekijälle, mikäli hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työnteosta johtuvia velvollisuuksia ja aiheuttaa siten vahinkoa työntekijälle.

Työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan työntekijällä on vahingonkorvausvelvollisuus, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksia tai aiheuttaa työssään vahinkoa työnantajalle vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. Työntekijällä ei ole korvausvelvollisuutta lievän tuottamuksen perusteella.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!

 

Kommentit


(Ei otsikkoa)

Kenen kuuluu hommata työturvalliset varusteet , jos tekee näitä 9€ päiviä toimintakeskukselle, mutta työpaikkana on yhteistyöyhdistys. Hommaako esim. turvakengät yhdistys vai toimintakeskus, kumman on vastuu?

- 26.11.2019


Kysymys varusteista ja Tepon vastaus

Kysymys: Kenen kuuluu hommata työturvalliset varusteet , jos tekee näitä 9€ päiviä toimintakeskukselle, mutta työpaikkana on yhteistyöyhdistys. Hommaako esim. turvakengät yhdistys vai toimintakeskus, kumman on vastuu?

Teppo Rautjärvi: Työturvallisuuslain 8 §:n mukaisesti työnantajan yleisen huolehtimisvelvollisuuden perusteella työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Työnantaja on siis velvollinen huolehtimaan työntekijän työturvallisuudesta ja hankkimaan tälle turvakengät.

Kati Savela - 28.11.2019