Siirry pääsisältöön

Vierasblogi: Tuetusti oikeaan työhön

22.04.2020

Pasi Savitie, Anu Riikonen ja Riitta Sihvonen pöydän ääressä.Aikaisemmin vammaispalveluiden asiakas saattoi työskennellä tavallisella työpaikalla. Hän teki työtä, mutta ei ollut varsinainen työntekijä. Työ oli avotyötoimintaa eli hän oli kunnan sosiaalihuollon asiakas ja sai työtehtävistä pientä työosuusrahaa. Avotyö saattoi jatkua vuosikymmeniä, eikä se kerryttänyt tekijälleen vuosilomaa tai työsuhteeseen perustuvaa turvaa tai oikeuksia. Onneksi puhumme menneisyydestä ja onneksi asiat muuttuvat.

Nykyään vammaispalveluiden työhönvalmennuksen asiakas voi työskennellä määräaikaisessa työharjoittelussa yrityksissä, mutta potentiaalisen työllistyjän kohdalla työharjoittelu tähtää aina avoimille työmarkkinoille. Hänellä ja työnantajalla on alusta lähtien työhönvalmentaja tukenaan. Yhdessä piirretään suuntaviivat kohti työllistymistä. Työhönvalmentaja on mukana räätälöimässä sopivia työtehtäviä, työnantajan tukena erilaisten työllistymistä edistävien tukimahdollisuuksien etsimisessä sekä työyhteisön tukena kaikissa työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Samassa paketissa yritys saa siis motivoituneen työntekijän sekä ammattitaitoisen työhönvalmentajan tuen.

Työnantajan on hyvä tietää, että työntekijä voidaan palkata juuri niihin kiireisiin hetkiin, joihin lisäapua ja käsiä tarvitaan. Työtehtävien pilkkomiseen ja räätälöintiin kannattaa käyttää työhönvalmentajan apua. Näin saadaan rakennettua työnantajaa palveleva kokonaisuus myös niihin työtehtäviin, jotka jäävät useimmiten kiireisen työelämän tahdissa hoitamatta. Päijät-Hämeessa Phhykyn (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä) ja Avainsäätiön työhönvalmentajat tekevät hyvää yhteistyötä vammaispalveluiden asiakkaiden työllistymisen eteen. Yhteiset duuni-iltapäivät kokoavat ihmiset yhteen keskustelemaan työelämän pelisäännöistä ja esiin nousevista kysymyksistä.

Työhönvalmennus toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. The osaaja Työssään-sivustolla instagramissa ja facebookissa pidetään livelähetyksiä, joiden teemat lähtevät työelämästä ja joissa duuni-iltapäivien lisäksi kannustetaan asiakkaita keskinäiseen vertaistukeen. Digitaalinen työhönvalmennus on nousemassa uudeksi työvälineeksi tavoittamaan kauempana olevia työhönvalmennuksen asiakkaita. Tulevaisuudessa sen kautta pyritään luomaan myös yhteisöllisyyttä ja voimaantumista.

Päijät-Hämeessä on otettu käyttöön vertaisvalmennusmalli vuonna 2018 Pähee OTE-hankkeen kokeilun myötä. Mallissa vertaisvalmentaja koulutuksen saanut henkilö voi antaa tukea toiselle vertaiselleen esimerkiksi työmatkojen ja työtehtävien opettelussa. Vertaisvalmentajat työskentelevät myös työhönvalmentajien kanssa Lahden Palvelutorilla, valmiiksi verkostoituneessa yhteispalvelupisteessä. Vertaisvalmentajat toimivat työhönvalmentajien työpareina ja yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä. Vertaisvalmentaja saa työstään palkkiokorvauksen, joka on tekijälleen veronalaista tuloa.

Työllistymisprosessissa muistutamme työnantajaa aina siitä, että työllistämiseen on saatavissa yhteiskunnan taloudellista tukea. TE-toimisto voi myöntää osatyökykyisen palkkatukea sekä toistaiseksi voimassa olevaan että osa-aikaiseen työsuhteeseen. Palkkatuen määrä on maksimissaan 50 %:a palkkauskustannuksista. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää, mikäli palkattavan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. Päijät-Hämeessä onnistuneita työllistämisiä on saatu mm. erilaisilla teollisuuden aloilla, kiinteistöhuollossa, puhtaanapidon puolella, varhaiskasvatuksessa, kaupan alalla, suurtalouskeittiöillä ja vanhusten hoivapalveluissa.

Päijät-Hämeessä on siis jo tehty onnistuneita työllistymisratkaisuja. Kiitos ennakkoluulottomille työnantajille! Haastammekin nyt kaikki suuret ja pienet yritykset yhteiskuntavastuun nimissä työllistämään. Jokaisella ihmisellä on vammasta huolimatta oikeus työelämään, palkkaan ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Anu Riikonen, työhönvalmentaja, vammaispalvelut, Phhyky
Riitta Sihvonen, työhönvalmentaja, vammaispalvelut, Phhyky
Pasi Savitie, työhönvalmentaja, Avainsäätiö

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!