Siirry pääsisältöön

Y-Säätiö luo asukkailleen hyvinvointia keikkatöillä

12.01.2022

Keikkatyön monet mahdollisuudet: Lumitöissä harjan ja lapioiden kanssa.

Keikkatyöllä on usein huono maine, sillä työnhaun ihannekuva on saada vakituinen työpaikka. Kuitenkin keikkatyö luo monesti mahdollisuuden päästä pidempiaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin erityisesti heille, joiden voi olla muuten vaikea työllistyä. Keikkatyötä syntyy, koska yritykset kärsivät työvoimapulasta ja ovat päätyneet pilkkomaan ammattitehtäviä pienempiin osiin, jotta kaikkiin työtehtäviin ei tarvita aiempaa kokemusta.

Asuntotoimija Y-Säätiön työllistymisohjelma Uuras on perustettu tarjoamaan asukkailleen taloudellista ja sosiaalista tukea. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Uuras luo ja järjestää keikkatöitä Y-Säätiö-konsernin sisältä asukkailleen. Tästä hyötyvät sekä säätiö että asukkaat. Y-Säätiön oma kiinteistöhuolto saa purettua työkuormaa keikkalaisten avulla, eikä synny niin paljon tarvetta ostaa ulkopuolisia palveluita. Asukas puolestaan saa valittavakseen keikkoja, jotka eivät vaadi aiempaa kokemusta. He myös pääsevät tekemään työkeikkoja yhdessä Y-Säätiön työntekijöiden kanssa ja saavat aina palautteen ja palkan työstään.

Uuras on tuottanut yli 4 000 työkeikkaa ja tarjonnut työtehtäviä 200 keikkalaiselle kolmen vuoden aikana. Ohjelma on työllistänyt avoimille työmarkkinoille 100 asiakasta.

Uuras-ohjelman mallia sovelletaan kaikenikäisiin työnhakijoihin, niin päihdekuntoutujiin, osatyökykyisiin kuin lisätienestiä kaipaaviin. Näemme mallin arvokkaana osana kuntoutumisessa työelämään. Osa taas käyttää keikkatyötä puhtaasti nykyisen työnsä ohessa, jotta saa keikoista lisätienestiä.

Tarjoamme pääsääntöisesti kiinteistöhuollon tehtäviä, kuten käsilumitöitä, puhtaanapitoa, muuttoavustus- ja kuljetustehtäviä. Lisäksi joitakin postitukseen, asiakaspalveluun ja avustaviin toimistotöihin liittyviä tehtäviä on tarjottu asukkaille.

Keikkatyöstä ohjaamme ihmisiä avoimille työmarkkinoille yritysyhteistyön kautta. Yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjoamme asukkaillemme töitä muun muassa postinkantajina, lastenhoitajina, asiakaspalvelutehtävissä, logistiikka- ja muuttopalveluissa, kaupanalalla, myyntityössä ja puhtaanapidossa.

Uuras-ohjelma on hyvä esimerkki siitä, että työllistämistoimia ei pidä jättää vain kuntien vastuulle. Kuka tahansa toimija voi toteuttaa työllistämisen toimia pienimuotoisesti. Esimerkiksi toimistossa voi olla rästiin jääneitä rutiinitehtäviä, joista muotoutuu kahden viikon työtehtävä keikkalaiselle. Pienetkin toimet ovat yhteiskuntavastuun kantamista. Keikkatyön toteuttaminen tulee usein myös halvemmaksi, kun asiantuntija voi keskittyä ydintyöhönsä.

Kirjoittajat: Y-Säätiön työllistymisohjelman yritysyhteistyön kehittäjä Maria Honkanen ja työllisyyskoordinaattori Jemina Karppanen

Kuvassa mies näyttää voitonmerkkiä.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!