Siirry pääsisältöön

Moninaisuuslähettiläs muistuttaa erilaisuuden hyödyistä

ke kesäk. 12 13:05:00 2024

Kaksi henkilöä vierekkäin esittelypöydän takana. Molemmilla ruskeat, toisella lyhyet, toisella pitkät hiukset. ”Työntekijän kiinnostuksen kohteiden huomioiminen, muutamaan työtehtävään perehdyttäminen kerrallaan sekä palautekeskustelu työnantajan/esimiehen kanssa”, tiivisti Valtteri, Kiipulan ammattiopiston vaativan erityisen tuen työssäoppija. Tämä oli hänen kolmen pääasian näkemyksensä hyvästä perehdyttämisestä. Kysyjinä olivat LAB-ammattikorkeakoulun liiketoiminnan opiskelijat Jere ja Aleksi, osana koulutustaan työpaikkaohjaajiksi.

Opiskelijat saivat kyseisen koulutuksen Moninaisuus organisaation voimavarana - kurssilla. Kurssi integroitiin osaksi hanketta Moninaisuus työyhteisössä (ESR+ 2023–2026), jota tekevät yhdessä LAB-ammattikorkeakoulu ja Kiipulan ammattiopisto Lahdessa.

LABin opiskelijat olivat Kiipulan opiskelijan työssäoppimispaikalla myös moninaisuuslähettiläinä. Konsepti on yksi Moninaisuus työyhteisössä -hankkeen päätavoitteita. Moninaisuuslähettiläs on työyhteisössä henkilö, joka madaltaa toiminnallaan kynnystä yhdenvertaisuuteen. Hänellä on osaamista ja taitoja, joita hän pystyy soveltamaan esimerkiksi yrityksen perehdyttämissuunnitelmaa tarkasteltaessa niin, että perehdytettäessä otetaan huomioon erilainen oppija. ”Moninaisuuslähettiläs luo täsmäosaajien kannalta ilmapiiriä, joka mahdollistaa sen, että on helppo kysyä, jos ei jotain osaa”, LABin opiskelija hahmotteli.

Yrityksissä on pulaa osaajista ja esimerkiksi Kiipulan nuorilla on pulaa työpaikoista. Tarvitaan välittäjiä. Moninaisuuslähettiläs voi olla yksi mahdollistava linkki. ”Moninaisuuslähettiyttä” pilotoivat LABissa myös Muotoiluinstituutin palvelu- ja kokemusmuotoilun sekä kestävän kehityksen suunnittelun opiskelijat. He tapasivat Kiipulan opiskelijoita ja tuottivat haastattelujen perusteella työnhaun ja henkilöbrändin asioista tsemppivideoita materiaaliksi Kiipulaan. Tässä pilotissa vertaisoppiminen oli moninaisuuslähettiläänä toimimista.

Moninaisuuslähettilääksi koulutamme Moninaisuus työyhteisössä -hankkeessa kunkin työpaikan arkeen soveltaen ja ottaen huomioon vaativan erityisen tuen nuorten omia käsityksiä siitä, mistä he hyötyvät työelämässä. Yritykset saavat koulutuksen hankkeen kautta ilmaiseksi. Ensimmäinen moninaisuuslähettiläspari kouluttaa seuraavan parin hankkeen ja Kiipulan asiantuntijoiden kanssa.

Työyhteisöön kasvaa moninaisuuslähettiläiden myötä sisältä päin orgaanisesti hyvän kehä, joka tuottaa turvallisen oppimisen yhteisön kaikille: ”Turvallisuuden tunne tarkoittaisi tässä kohtaa sitä, että täsmäosaaja kokee osaavansa ja pystyvänsä suoriutumaan tehtävästä, ilman pelkoa epäonnistumisesta. Täsmäosaajalla tulisi olla tunne siitä, että hänet kuullaan ja hänellä on avoin sekä lämmin ilmapiiri ympärillä, missä voi olla ja työskennellä täysin omana itsenään. Nämä ovat toki asioita, mitkä pitäisi toteutua kaikilla työpaikoilla, eikä ainoastaan täsmäosaajien kohdalla. Heille tilanne ei kuitenkaan ole samanlainen, kuin ilman mitään työllistymiseen vaikeuttavia ominaisuuksia olevalle henkilölle” (Mäkelä 2023).

Tässä kirjoituksessa on käytetty otteita moninaisuuslähettiläinä pilotoineiden opiskelijoiden kurssiraporteista.

Kuva: Moninaisuulähettiläinä Kiipulan ammattiopistosta Oskari Ukkonen ja Elisa Järvinen LAB-ammattikorkeakoulun DuuniExpo-rekrymessuilla Lahdessa.

Jaana Loipponen
LAB-ammattikorkeakoulun lehtori
jaana.loipponen[at]lab.fi


Lue lisää hankkeesta (linkit avautuvat uuteen välilehteen):

Moninaisuus työyhteisössä LABin sivuilla

Moninaisuus työyhteisössä Kiipulan sivulla

Tiedusteluihin Moninaisuuslähettiläs-täsmäkoulutuksesta vastaa hankkeen projektipäällikkö Anne Timonen, anne.timonen [at]lab.fi.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: