Siirry pääsisältöön

Esteettömyyttä vahvistava direktiivi palvelujen ja tuotteiden saavuttamiseksi

18.12.2015

Euroopan komissio jätti joulukuun alussa ehdotuksensa direktiiviksi, jolla asetetaan yhteiset Euroopan laajuiset esteettömyysvaatimukset tietyille tuotteille ja palveluille, joilla helpotetaan vammaisten henkilöiden osallistumista täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan. Palvelut ja tuotteet on valikoitu yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Direktiivin esteettömyystuotteet ja -palvelut sisältävät mm. tietoliikennepalvelut ja tietokoneet, puhelinpalvelut ja älypuhelimet, audiovisuaaliset palvelut ja -laitteet, pankkiautomaatti- ja pankkipalvelut, liikenteen palvelut, kuten kuljetuksen ja lipputuotteet sekä sähköisen kaupankäynnin.

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa siten, että helpotetaan yritysten mahdollisuuksia tarjota esteettömiä tuotteita ja palveluita yli rajojen. Tästä on hyötyä erityisesti pienyrityksille, koska yhtenäisten vaatimusten myötä niiden ei tarvitse EU:n sisämarkkinoilla mukauttaa tuotteitaan erilaisten kansallisten sääntöjen mukaan. Yhteisiä esteettömyysvaatimuksia sovelletaan myös EU:n julkista hankintoja koskevien sääntöjen sekä EU-rahoituksen käytössä.

Vammaisuus vaikuttaa jossain määrin noin 80 miljoonan eurooppalaisen ihmisen elämään. Väestön ikääntymisen myötä määrän odotetaan nousevan 120 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Monien ikääntyvien, vammattomien ihmisten tarpeet ovat esteettömään ympäristöön ja palvelujen saavutettavuuteen liittyviä (onnettomuusriski, melu, hämärä valaistus, digitaalisuus). Tasapuolisen yhteiskunnallisen osallistumisen edellytys on saavutettavuus. Direktiivin toteuttamisen ansiosta vammaiset ihmiset hyötyvät aiempaa laajemmasta tuote- ja palvelutarjonnasta kilpailukykyisillä hinnoilla.

EU:n kaikki jäsenmaat ovat allekirjoittaneet YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. 25 valtiota on ratifioinut sen. Suomessa, Irlannissa ja Alankomaissa valmistaudutaan ratifiointiin. Yleissopimuksen 9 artikla sisältää velvoitteita sopimusvaltioille esteettömyyden varmistamiseksi ja yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Nyt tehty ehdotus esteettömyysvaatimuksista tukee vahvasti yleissopimuksen toteuttamista ja käytäntöön soveltamista. Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa oman lainsäädännön harmonisointiin vastaamaan direktiivin sisältöä.

Jaana Pakarinen
toimitusjohtaja

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!