Siirry pääsisältöön

Koulutussopimus kuuluu myös erityisopiskelijoille

22.09.2016

Vates-säätiö on yhdessä ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa antanut kannanoton liittyen ehdotukseen koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa.

Kannanoton mukaan koulutussopimuksessa on turvattava riittävät opetus-, ohjaus- ja valmennusresurssit erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja työelämään saattamiseen.

Tutustu kannanottoon

-------------------

AMEO - Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto

AMEO on ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto, jonka muodostavat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Optima sekä Validia Ammattiopisto. Oppilaitokset toimivat monilla eri paikkakunnilla ympäri Suomea.

Ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat koulutuksia, konsultaatiota ja materiaaleja erityisopetukseen liittyvistä teemoista. Oppilaitoksilta saa tukea myös alueelliseen verkostoyhteistyöhön silloin, kun tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten opinto- ja työllistymispolkujen edistäminen.

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet.

Lue lisää