Siirry pääsisältöön

Rekrytoi työhönvalmentajan avulla

08.01.2016

Teksti: Anne Korhonen

Hyvin hoidettu rekrytointi kantaa yrityksessä pitkälle. Työhönvalmennus on tehokas, turvallinen ja kestävä rekrytointitapa. Työhönvalmentaja tukee osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työllistymistä.

Rekrytointiin voi saada jopa ilmaista apua ja tukea työhönvalmentajalta. Työhönvalmentajalla on verkostojensa kautta tiedossaan monia hyviä työntekijöitä, jotka voivat olla työnantajien kaipaamaa työvoimaa kiirehuippuihin tai kasaantuviin työtehtäviin.

Työhönvalmentaja tuntee työllistyjäasiakkaansa osaamisen ja pystyy antamaan oikean kuvan työllistyjän työkyvystä. Työhönvalmentajilla on hyvät verkostot, joiden kautta voidaan hankkia taustatukea niin työllistyjälle kuin työyhteisöllekin rekrytoinnin onnistumiseksi.

Työhönvalmentaja tukee rekrytoitavan henkilön työtehtävien räätälöinnissä, auttaa työtehtävien suunnittelussa ja perehdytyksessä sekä erilaisten tukien hakemisessa.

Työhönvalmentaja auttaa tukien hakemisessa

Yhteiskunta tarjoaa työnantajalle monenlaisia tukimuotoja, jotka mahdollistavat ja alentavat työnantajan kynnystä solmittaessa työsuhdetta vammaisen tai osatyökykyisen henkilön kanssa.

Työnantaja voi saada erilaisia tukia myös silloin, kun työntekijä halutaan pitää töissä vammautumisesta tai sairastumisesta huolimatta.

Työhönvalmentaja auttaa näiden tukien hakemisessa sekä työnantajaa että työntekijää. Työhönvalmentajan tuki jatkuu työntekijälle ja työnantajalle niin pitkään kuin tarpeellista.

Mistä työhönvalmennusta saa?

TE-toimisto tai työvoiman palvelukeskus ja KELA voivat esimerkiksi hankkia palvelun omalle asiakkaalleen. Myös eläkevakuutusyhtiöt ja liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt hankkivat työhönvalmentajien palvelua. Työhönvalmentajapalvelu voi olla myös erilaisten työllistymisprojektien toimintaa ja useat oppilaitokset tarjoavat sitä nuorille työelämään pääsyn tueksi.

Positiivinen erityiskohtelu rekrytoinnissa erilaisuuden hyväksi on sallittua. Palkkaamalla osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan tuot työyhteisöösi monimuotoisuutta. Yhteiskuntavastuu konkretisoituu näin pienissä teoissa omassa työssäsi!

Lisätietoja: www.työhonvalmentaja.fi


TYÖHÖNVALMENTAJA

 • Etsii sopivan työntekijän
 • Kartoittaa työnantajan kanssa työntekijälle sopivia työtehtäviä
 • Räätälöi työtehtäviä tekijän taitojen mukaisiksi
 • Perehdyttää työntekijän työyhteisöön
 • Osallistuu työtehtävien opettamiseen
 • Tukee työyhteisöä vammaisen työyhteisöön tuloon
 • Avustaa työnantajaa tukien hakemisessa
 • Tukee työntekijää palkan ja sosiaalietuuksien yhteensovittamisessa

PALKKATUKI

 • Haetaan TE-toimistosta. Harkinnanvaraista: työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen.
 • Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen
 • Palkkatuki koostuu perusosasta ja lisäosasta
 • Perusosan suuruus on 32, 46 euroa päivässä (vuonna 2013)
 • Lisäosan suuruus vaihtelee
 • Palkkatuki voi olla jopa 75 % palkkakustannuksista, kun tuella palkattavan henkilön työllistymistä vaikeuttaa vamma tai sairaus.
 • 10 kuukautta kerrallaan
 • Oppisopimukseen koko jakson ajaksi
 • 24 kuukautta, jos vamma tai sairaus heikentää palkattavan työllistymistä
 • www.mol.fi - työnantajan palvelut – palkkatuki ja muut tuet

TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI

 • Voi korvata vammaisen tai sairaan henkilön tarvitsemia välineitä tai työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtäviä muutoksia, jotka ovat välttämättömiä työnteon kannalta
 • Tukea voi saada myös toisen työntekijän apuun määräajaksi.
 • www.mol.fi - koulutus ja ammatinvalinta – vamman tai sairauden
 • vaikutus työllistymiseen

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön eXtra-lehdessä 2013: VATESin extrajulkaisu yritysten Hr-henkilöille

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!