Siirry pääsisältöön

Vajaakuntoisten työllistämisyksiköstä Vates-säätiöksi - 25 vuotta vaikuttamistyötä

09.01.2018

Jaana Pakarinen.Vates-säätiön toiminta käynnistyi virallisesti lokakuussa 1993. Säätiö rakensi toimintansa Keuhkovammaliitossa (nyk. Hengitysliitto) olleen Vajaakuntoisten työllistämisyksikön toiminnan pohjalle. Säätiön perustamisen tarkoituksena oli ”edistää yksilön ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla vajaakuntoisten, erityisesti vaikeasti työllistyvien vajaakuntoisten työllistymistä yksilölliset kuntoutustarpeet huomioon ottaen kehittämällä työllistymismuotoja, järjestämällä asiantuntijapalveluita ja koulutusta sekä vaikuttamalla työmarkkinoihin ja kuntoutusjärjestelmiin.” Perustajayhteisöjä oli yhdeksäntoista, joukossa mm. silloin suurimmat valtakunnalliset vammaisjärjestöt. Toiminnalle oli tuolloin tilaus, ja edelleenkin Vates-säätiö on ainoa valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää kohderyhmämme kuntoutusta ja työllistymistä.

Neljännesvuosisadan aikana moni asia on muuttunut. Vai onko sittenkään? Vajaakuntoinen-termin sijaan ja rinnalla on vuosien varrella alettu käyttää osatyökykyinen-termiä. Mekin saimme viimeisimmässä sääntömuutoksessa vuonna 2016 termimuutoksen hyväksytettyä.

Luin säätiön arvopäämääriä alkuvuosien painotuotteista. Siellä todettiin toiminnan tavoitteena mm. että tasa-arvon edistämiseksi vajaakuntoisilla on tasavertaiset työllisyysmahdollisuudet. Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen reilu vuosi sitten. Sopimuksen 27 artiklassa säädetään työllisyyden edistämisestä. Silti edelleen on paljon tehtävää, jotta työllistymismahdollisuudet olisivat tasavertaiset. Vammaisista ja osatyökykyisistä työttömistä henkilöistä noin puolet olisi työhön kykeneviä ja he myös tahtoisivat tehdä itselle mielekästä työtä. Tavoite tasavertaisuudesta on edelleen olemassa ja tehtäväkenttää on paljon.

Säätiön vuoden 1995 toiminnan painopisteitä oli mm. ”toteuttaa tiedotusta myönteisten asenteiden edistämiseksi ja ennakkoluulojen poistamiseksi vajaakuntoisten työelämään osallistumiseen.” Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston tekemän kyselyn (2016) mukaan vammaiset henkilöt törmäävät edelleen työnantajien syrjiviin asenteisiin. Etenkin työnhakutilanteessa vammaisuus nähtiin työnsaantia rajoittavana tekijänä. Asenteisiin vaikuttaminen monimuotoisen työelämän edistämiseksi onkin vahvasti yksi säätiön kolmesta strategisesta painopisteestä, jota alkaneen vuoden aikana tuomme monissa yhteyksissä esille.

Tänä vuonna Vates-säätiö viettää 25-vuotisjuhlavuottaan. Virallisesti 25 toimintavuotta tulee täyteen lokakuun alussa, mutta me juhlistamme vuottamme kaikissa vuoden aikana järjestämissämme tilaisuuksissa, joihin toivotan myös yhteistyökumppanimme tervetulleiksi.

Toivotan kaikille mitä parhainta uutta vuotta 2018!

Jaana Pakarinen
johtaja