Siirry pääsisältöön

Vates järjesti ensimmäisen Disability Employment Forumin 24.10.

27.11.2019

Disability Employment Forum on Vates-säätiön kokonaan uusi tapahtumakonsepti. Lokakuussa ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma kokosi yhteen 80 osallistujaa keskustelemaan osatyökykyisten asemasta, osaamisesta ja työvoimapotentiaalista työmarkkinoilla. Keskustelu jatkuu verkossa, ja sen pohjalta rakennetaan ensi vuoden tapahtuma.

Kyseessä oli Suomen EU-puheenjohtajuuskauden maksuton oheistapahtuma, jossa huomioitiin myös eurooppalainen perspektiivi aiheeseen. Tänä vuonna tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Autismiliiton kanssa.

Ohjelma jakaantui kolmeen teemaan, jotka koostuivat yhdestä tai useammasta alustuksesta. Näiden jälkeen näkemyksiä vaihdettiin pienryhmäkeskusteluissa.

Teema 1: Tulevaisuuden työ ja työn murros

Milttonin toimitusjohtaja Stefan Wallin totesi alustuksessaan, että teknologian nopea kehittyminen johtaa erilaisiin muutoksiin niin työtehtävissä kuin ammateissakin. Tämä työtehtävien muutos johtaa myös siihen, että jopa miljoonan suomalaisen arvioidaan tarvitsevan täydentävää koulutusta vuoteen 2030 mennessä.

Wallin nosti esiin tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa käsiteltyjä osatyökykyisten työllistymiseen liittyviä teemoja.

- Ihmisille on tärkeää saada tehdä työtä ja tuoda oman panoksensa yhteiskunnan eteen. Lainsäädännön muutokset, rekrytointitavoitteet, etuuksien ja työnteon yhdistäminen ja tukitoimet työn tekemisen ja yrittäjyyden mahdollistamiseksi ovat keinoja osatyökykyisten työllistämisen edistämiseksi, Wallin kuvasi.

- Muutoksia on jo saatu aikaiseksi: osatyökykyisten työttömien määrä on laskenut jo useampana peräkkäisenä vuotena.

Janne Fredriksson jatkoi saman teeman parissa kokemusasiantuntijan roolissa, ja käsitteli autismikirjon henkilöiden mahdollisia työllistymispolkuja. Hän kuvaili työtään kännykkälogojen suunnittelijana.

- Työssä oli määritelty viikkotavoite, mutta työajan sai määritellä itse haluamallaan tavalla. Autismikirjon henkilö voi hyötyä työajan ja -paikan joustavuudesta, jolloin työtä voi tehdä itselle parhaiten sopivina aikoina.

Fredriksson myös muistutti, että vammaisten työllisyystilanne on edelleen heikko huolimatta osatyökykyisten työllisyysasteen noususta.

Pienryhmäkeskusteluissa esiin nostettua:

”Avain: Räätälöinti ja tuki (pitkäkestoinen ja yksilöllinen) työyhteisölle + työntekijöille.”

”Asenne on tekoja ja toimintaa, ei sanoja.”

Teema 2: YK:n vammaissopimuksen tilanne artiklan 27 (työ ja työllisyys) osalta

Vt. pääsihteeri Tea Hoffrén Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta, VANEsta, selvitti YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa Suomessa. VANEn vastuulla on sopimuksen toimeenpanon valvonta Suomessa.

- VANEn edellisellä toimikaudella (2017-2019) toteutettiin kysely vammaisille muun muassa työn saamiseen, syrjintään, tukitoimiin ja asenteisiin liittyen. Suurin osa vastaajista ilmoitti työllistymisen toteutuvan edelleen huonosti. Työnantajien asenteita sekä tiedon puutetta eri tukimuodoista pidettiin suurimpana työllistymisen esteenä, ja esim. avotyötoimintaa kritisoitiin ihmisarvon vastaiseksi: oikeasta työstä tulee vastaajien mukaan saada oikeaa palkkaa, Hoffrén summasi.

Edellisen hallituskauden aikana toteutetuista toimenpiteistä Hoffrén nosti esiin Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen, työkykykoordinaattoripilotin sekä työ- ja sosiaalioikeuden dosentin Jaana Paanetojan selvityksen vammaisille tarkoitetun työllisyyttä tukevan toiminnan ja työtoiminnan uudistamisesta.

Uuden VANEn nelivuotinen toimikausi alkoi 1.9.2019, ja uuden toimintaohjelman valmistelu on käynnistynyt. Pohjana hyödynnetään edellisen ohjelman pitkän aikavälin tavoitteita, vammaisjärjestöjen kuulemista sekä neuvotteluita ministeriöiden kanssa.

Pienryhmäkeskusteluissa esiin nostettua:

”Ihmisen oikeus osallistua syrjimättä työelämään.”

”Vammaisjärjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden tulee tulla kuulluiksi jo ennen päätöksentekovaihetta, pohtimaan ratkaisuja ja vaihtoehtoja aktiivisesti saman pöydän ääreen.”

Teema 3: Osatyökykyiset henkilöt työmarkkinoilla

Johtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä käsitteli hallitusohjelmaa ja osatyökyisten työllistymiseen liittyviä toimenpiteitä. Oivo korosti, että 75% työllisyysasteen saavuttamiseksi on saatava mukaan myös vaikeasti työllistyvät ryhmät, mukaan lukien osatyökykyiset.

- Hallitusohjelman mukaisesti palkkatuki uudistuu: kolmannen sektorin palkkatukeen liitetään jatkossa yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus tai muita palveluita.

Yhteisötalouteen ja yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvää Suomen mallia aletaan myös suunnitella.

Oivo kuvasi, mitä käytännön toimia tällä hetkellä suunnitellaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä ja seitsemässä alatyöryhmässä.

- Myös keväällä 2020 alkavilla kuntakokeiluilla pyritään työvoimapalvelujärjestelmän kehittämiseen. Kohderyhmänä kokeilussa ovat kaikki muut paitsi ansiopäivärahaa saavat työnhakijat. Myös etuuksiin tulee muutoksia, Oivo kertoi.

Tamoran Tom Himanen kertoi puheenvuorossaan kehittämästään ohjelmointikoulutuksesta, jonka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus oli valinnut hankintakierrokselta TE-toimiston työvoimakoulutukseksi.

- Koulutuksessa autismikirjon nuorille opetetaan ohjelmointia ja tavoitteena on osallistujien työllistyminen alan yrityksiin koulutuksen jälkeen. Kurssilla ympäristö pidetään rauhallisena ja ärsykkeiden (äänet, vilkkuvat valot jne.) määrä rajattuna. Himanen totesi, että näin tulisi toimia myös työelämässä.

Konsulttiyritys Unicus on työllistänyt autismikirjon henkilöitä IT-alan tehtäviin, ja Himanen huomasi tarpeen koulutukselle.

Unicuksen perustaja Lars Johansson-Kjellerød kertoi, että työntekijät toimivat konsultteina asiakasyrityksissä ja tekevät muun muassa ohjelmistokehitystä ja -testausta. Johansson-Kjellerød täsmensi, että työntekijät ovat IT-alan osaajia, jotka kilpailevat samoilla markkinoilla muiden kanssa. Autismikirjon henkilöiden vahvuudet tulevat esiin IT-alan työtehtävissä, ja heidän laadukas työnjälkensä antaa kilpailuetua muihin nähden.

Unicus Finlandin Jukka Mikkonen kertoi Suomessa kesällä alkaneesta toiminnasta. Ensimmäiset työkokeilijat ovat aloittaneet yrityksessä.

Videotervehdyksessä Grete Wangen Norjan tuetun työllistymisen yhdistyksestä kertoi tuetun työllistämisen Norjassa lisääntyneen, mutta yritykset tarvitsevat vielä lisää tietoa asiasta. Tietoa ja apua on saatavilla työllisyysasiantuntijalta, joka toimii sekä työnantajien että työntekijöiden tukena. Bertil Johansson Ruotsin tuetun työllistymisen yhdistyksestä kertoi, että helpoiten yhteistyö onnistuu pienten ja keskisuurten yritysten kanssa.

Pienryhmäkeskusteluissa esiin nostettua:

”Tiedon levittäminen sosiaalisessa mediassa, mediassa, kouluissa.”

”Ei muuteta ihmistä työtä varten vaan työ ihmistä varten -> on nyt jo mahdollista.”

Keskustelu jatkuu

Disability Employment Forum -tapahtumakonsepti rakentuu vahvan interaktiivisuuden pohjalle. Keskustelu jatkuu tapahtuman jälkeen tapahtumaa varten luotavalla verkkoalustalla sekä sosiaalisessa mediassa. Keskustelussa esiin nousevien aiheiden kautta rakennetaan ensi vuoden tapahtumaa, joka järjestetään yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa 22.10.2020.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!