Siirry pääsisältöön

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

17.03.2021

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Viite: HE 241/2020 vp

Vates-säätiö kiittää työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta lausua sote-uudistusta käsittelevästä lakiesityksestä. Vates-säätiö sr on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävä asiantuntijaorganisaatio. Vates-säätiön näkökulma on erityistä tukea tarvitsevien, kuten vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen, työssä pysyminen ja työllistymismahdollisuuksien edistäminen tulevaisuuden Suomessa.

Sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat Suomessa edelleen suuria ja on tärkeää, että uudistuksessa huolehditaan siitä, että

  • tuetaan erityisesti niitä väestöryhmiä, joilla on runsaasti toimintakyvyn ja työkyvyn haasteita,
  • hyvinvointialueilla hyödynnetään tehokkaasti yksityisen ja kolmannen sektorin osaamista, ke-hittämistyötä ja palvelutuotantoa,
  • järjestöjen tarjoama vertaistuki, kokemusasiantuntijuus, innovaatiotoiminta, kumppanuudet sekä niiden tarjoamat palvelut integroidaan hoito- ja palveluprosesseihin sekä palvelurakenteisiin näiden saumattomana osana

On viisasta, että palvelujen järjestämisvastuu siirretään kuntia suuremmille järjestämisalueille. Suuremmat järjestämisalueet ovat perusedellytys kustannustehokkuuden takaamiseksi ja uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventaminen edellyttää mm. palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta. Saavutettavuutta parannetaan ottamalla käyttöön yhtenäiset digitaaliset järjestelmät sekä takaamalla erityisryhmille myös lähipalveluiden saatavuus. Mitä korkeampi työllisyystavoite yhteiskunnalla on, sitä merkittävämpää on saumaton yhteistyö sosiaalityön, ihmisten toimintakyvyn tukemisen ja työvoimapalveluiden välillä.

------

Vates-säätiö nostaa huolenaan esille seuraavaa: Meneillään olevien rakenteellisten uudistusten ja erilaisten kokeilujen kohdalla vammaiset henkilöt eivät ole kohderyhmänä. Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta uhkaa näivettyä. SOTE-uudistuksen myötä kuntien ja hyvinvointipalvelujen järjestämisvelvollisuus organisoituu uudelleen. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla lainsäädännön ja hallinnon tasoilla on selkeä käsitys siitä, miten ja minne vammaisten henkilöiden ohjaus työllistymisen tuen palveluihin kohdentuu.

Vates-säätiö korostaa jatkovalmistelussa työllistämis- ja sosiaalipalveluiden yhteensovittamisen vahvaa huomioimista, sekä työllisyydenhoidon rakenneuudistuksen kunnille mukanaan tuomien vastuiden tiedostamista.

Lue Vatesin koko lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!