Siirry pääsisältöön

Muutosten keskelläkin keskiössä on ihminen

23.11.2021

Jaana Pakarinen ruskeassa jakussa, lyhyet hiukset ja kaulakoru.Työllistämisen toimintakenttä on tällä hetkellä suuressa muutoksessa. Kukaan ei ole voinut välttyä kuulemasta kuntakokeilusta, Työkanava Oy:stä, TE-palvelupiloteista tai sosiaaliturvauudistuksesta. Kaikilla isoilla uudistuksilla on välittömiä vaikutuksia muuttuviin organisaatioihin ja ennen kaikkea asiakaskuntaan. Muutosten keskellä tulee harvoin ajatelleeksi, että kaiken keskiössä on aina ihminen, yksilö, jonka elämään uudenlaiset toimintatavat voivat vaikuttaa hyvinkin merkittävästi ja pitkäaikaisesti.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuun 2021 alussa. Kuntakokeiluihin osallistuu 25 kokeilualuetta, joissa on yhteensä 118 kuntaa. Kokeilujen tavoite on paitsi helpottaa pidempään työttöminä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille, myös sovittaa yhteen valtion ja kuntien resurssit, osaaminen ja työllisyyspalvelut.

Kuntakokeiluihin on siirretty lähes 250 000 asiakasta, mikä on vaatinut palveluprosessin suunnittelulta ääretöntä ammattitaitoa ja sujuvuutta. Puolen vuoden kokemusten jälkeen viesti kokeilualueilta on, että prosessit eivät ole sujuneet ollenkaan sujuvasti. Huoli asiakkaista on suuri myös kolmannen sektorin työllisyystoimijoiden keskuudessa. Järjestöjen työllisyyspalveluissa on ammattitaitoisia työhönvalmentajia ja muita alan osaajia, joiden taitoja olisivat erittäin tarpeellista hyödyntää kuntakokeilun palveluissa. Koska kuntien palvelumallia ei ole rajattu, ne voivat kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin. Kunnat voivat myös melko vapaasti hyödyntää kolmannen sektorin toimijoiden asiantuntemusta, jotta tarpeet saadaan täytettyä. Tulee muistaa, että erilaisten pilottivaiheiden jälkeen siirrytään pysyviin toimintamalleihin. Tällöin kaikki pilottivaiheissa toimiviksi havaitut prosessit ovat käyttökelpoista pääomaa, mukaan lukien yhteistyömuodot kolmannen sektorin kanssa.

On järjestötoimijoiden edun mukaista, että ne ovat aktiivisesti mukana muutoksessa ja tuovat vahvasti esiin asiantuntemustaan sekä kuntakokeilujen yhteistoiminta-alustoilla että muissa TE-palvelurakenteen muutoksissa. Koska keskiössä on aina ihminen, ei järjestökentän ihmisen näköisiä palveluja voi eikä saa ohittaa. TE-palvelurakenteiden uudistuksen suurin haaste tulee olemaan henkilöresurssien riittävyys. Juuri tässä kohtaa järjestöjen tarjoamat palvelut resursseineen ovat merkittävässä roolissa.

Jaana Pakarinen
toimitusjohtaja

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!

 

Aktiivisuus uudistuvassa palvelurakenteesa

Erinomainen kirjoitus. Kuntakokeilussa tulisi ehdottomasti hyödyntää kolmannen sektorin toimijoiden osaaminen, resurssit ja kokemus. Kolmannen sektorin toimijoilla saattaa parhaassa tapauksessa olla ko. kunnan alueella jo vuosien kokemus ja näkemys miten asiat voisivat edetä, ei siis kannattaisi kuluttaa energiaa pyörän uudelleen keksimiseen, vaan hyötykäyttää uuden kehittämiseen olemassa olevaa tietoa hyödyntäen. Järjestötoimijoiden etu on siis olla aktiivinen muuttuvassa työkentässä, mutta ehdottomasti olisi kuntienkin etu olla aktiivisena toimijana järjestöihin ja kolmannen sektorin toimijoiden suuntaan.

- 02.12.2021