Siirry pääsisältöön

Järjestöt haluavat olla mukana kehittämässä työllistämistoimintaa

18.04.2022

Kädet päällekkäin sinisten punaisten, keltaisten ja vihreiden palikoiden yläpuolella.

Järjestöt tekevät hyvää työtä työllistämisen eteen ja haluavat olla mukana kehittämässä työllistämistoimintaa koko maassa. Järjestöjen notkeus ja ketteryys ovat monen valmentautujan kohdalla juuri se ominaisuus, joka vie yksilöä eteenpäin.

Savonlinnan Toimintakeskus, yhdessä monen muun työllistävän yhdistyksen, järjestön tai säätiön kanssa, on toiminut epätietoisuudessa jo pidemmän aikaa. Mullistukset sote-aloilla sekä tuleva työllistämisen uusi malli ovat olleet tuloillaan jo useita vuosia. Varmoja tietoja tulevaisuuden sote-järjestelyistä tai kolmannen sektorin asemasta tulevaisuuden työllistämistoiminnassa ei ole tuotu palveluntuottajille.

Kolmas sektori on valmistautunut mahdollisiin kilpailutuksiin vahvistamalla laatujärjestelmiä, osallistumalla tuottavuutta ja palvelujen muotoilua tukeviin koulutuksiin ja osallistamalla asiakkaita tukityöllistämisen palvelujen kehittämiseen. Lisäksi on luotu verkostoja ja yhteistyösopimuksia tuntematonta tulevaisuutta silmällä pitäen.

Kaikki nämä toimenpiteet ja paljon muuta on toteutettu myös Savonlinnan Toimintakeskuksessa. Varmuutta toimintojen jatkumiselle on haettu ottamalla mm. opinnollistaminen sekä oppilaitosyhteistyö vahvaksi kärjeksi tukityöllistämisen lisäksi. Tukityöllistämiseen on kytketty monia sosiaalisen tuen sekä opintopolkujen rakentamisen prosesseja. Tavoitteena on tarjota kuntien työllistämisen menetelmäsalkkuun uusia, innovatiivisia ja ketteriä ratkaisuja sekä tarjota valmennettaville mahdollisimman vaikuttavaa palvelua.

Hanketyö työllistämistoiminnan ja verkostoyhteistyön kehittämisen välineenä

Yhteistyössä toteutettujen hankkeiden tavoitteena on ollut saada lisää osaamista sekä kehittää uusia toimintamalleja tukityöllistämiseen. ESR-rahoitteinen Kasvupolku työhön -hanke (päättyi v. 2021 lopussa) kehitti koko toiminta-alueen kattavaa toimintamallia nimenomaan työpajojen ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamiseksi. Hanke toteutettiin yhteistyössä Ammattiopisto Samiedun sekä pieksämäkeläisen Bovallius Palvelut Oy:n kanssa.

Hankkeessa rakennettu malli tuki alueen työllisyystoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden toimintaa. Hankkeessa mallinnettiin moniammatillista valmennustyötä, yrityskartoittamista ja askelmerkkejä ammatillisen oppilaitoksen ja työpajojen välille. Tuloksena syntyi mm. opinnollistamisen kevyempi malli.

Toiminta kohdentui Etelä-Savon seutukaupunkien, Savonlinnan ja Pieksämäen alueille, jossa verkostomaisen yhteistyön ja toiminnan painopisteenä oli huolehtiminen nimenomaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevan työttömän työnhakijan työkuntoisuuden arvioinnista, työkuntoon saattamisesta ja mahdollisuuksien mukaan työmarkkinoille ohjaamisesta.

Opinnollistaminen tärkeä työmenetelmä

Työpajoilla tapahtuu jatkuvaa oppimista. Työpajatoiminta antaa niin nuorille, pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille kuin monille muillekin heikossa työmarkkina-asemassa oleville tilaisuuden tehdä näkyväksi jo hankittu osaaminen ja kerryttää sitä osana työpajan valmennusjaksoja.

Näyttöympäristönä toimiminen on työpajan kannalta tavoittelemisen arvoinen asia. Tärkeää on, että valmentautujille ja opiskelijoille pystytään jatkossakin tarjoamaan mahdollisuutta näyttöjen suorittamiseen vaihtoehtoisessa oppimisympäristössä - työpajalla.

Kolmannen sektorin sekä kunnalliset työpajatoimijat ovat yhdessä Into ry:n kanssa olleet luomassa työpajojen sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyön linjauksia. Linjauksia on työstetty yhteistyössä työpajojen, koulutuksen järjestäjien ja työpajojen alueellisten koordinaattoreiden kanssa. Linjauksia ovat kommentoineet lisäksi ministeriön edustajat sekä järjestöalaa tuntevat lakimiehet. Työpajat toivovat, että linjaukset vahvistavat yhteistyötä sekä tukevat työpajatoiminnan ja tukityöllistämisen kehittymistä ja arvostusta.

Uudessa välityömarkkinamallissa sekä tulevassa sote-uudistuksessa olisi erittäin lyhytnäköistä jättää jo olemassa oleva työllistämisen, kehittämisen sekä kansalaisten tuntema ja luottama sosiaalisen vahvistamisen verkosto huomioimatta.

Carita Röpelinen
toiminnanjohtaja
Savonlinnan Toimintakeskus ry

Outi Rahikainen
hanke- ja kehittämisvastaava
Savonlinnan Toimintakeskus ry

Lisää tietoa Kasvupolku työhön -hankkeesta
Lisää tietoa opinnollistamisesta ja Paikko- työkalusta
Linjaukset voi lukea täältä

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!