Siirry pääsisältöön

Järjestöt työllisyyden edistäjinä Päijät-Hämeessä

14.04.2022

Kuva - Videomakers Oy - Nainen seisoo ja mies istuu ja askartelee.Järjestöt tukevat ja täydentävät julkisia palveluita työllisyyden hoidossa tekemällä yhteistyötä niin yksilö kuin yhteisötasolla. Arjen kumppanuus ja hyvin toimivat verkostot palvelevat asiakasta parhaiten. Päijät-Hämeessä on perustettu työllisyysverkosto, jota koordinoi DILA (Lahden Diakonissalaitos).

Työllisyysverkoston tavoitteena on lisätä eri toimijoiden tietoisuutta toisistaan, jotta työnhakijoiden poluttuminen on mahdollisimman sujuvaa. Sote-uudistuksen myötä jatkossa on tärkeää edelleen käydä keskustelua siitä, kenen kanssa järjestöt voivat neuvotella eli niin sanottujen vastinparien kohtaamisesta ja miten turvataan kolmannen sektorin toiminnan edellytykset.

Järjestötoimijat ovat vahvoja kohderyhmänsä asiantuntijoita, joka on edellytys hyvälle asiakaskokemukselle. Hyvä asiakaskokemus johtaa asiakkaan sitoutumiseen ja vahvistaa toimijuutta ja osallisuutta. Avainsäätiössä on tuotettu erityistä tukea tarvitsevien nuorten asiakkaiden laajennettua työhönvalmennusta jo 20 vuotta tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Yhteistyö alueen yritysten kanssa on ollut onnistumisen perusta. Parhaat tulokset työllistymisen tueksi on saatu työnantajan ja valmentajan luottamuksellisella sekä avoimella yhteistyöllä. Palvelumme on työpaikoille jalkautuvaa, jonka avulla työnantajan ja työpaikkaa hakevan nuoren kanssa käydään läpi esiin nousseita havaintoja ja arvioidaan työllistymisen jatkomahdollisuuksia.

Järjestöt ovat ketteriä ja aktiivisia erilaisten työllisyyteen sekä hyvinvointiin liittyvien toimintamallien kehittämisessä. Asiakkaan työ- ja koulutustavoitteen etenemiseen vaikuttavat monet tekijät. Osa asiakkaista tarvitsee melko pitkään tukitoimia ja kuntoutusta ennen työllisyyspolulle astumista. Avainsäätiö on kehittänyt sosiaalisten taitojen, arjenhallinnan, fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja työllistymisen taitojen vahvistamiseen toimintamalleja Poveria- ja Toiveista-todeksi-hankkeissa STEAn ja Lahden kaupungin myöntämällä avustuksella. Uusimpana toimintana on alkamassa digikansalaisuuden vahvistaminen Digittämö-hankkeessa. Rohkaisevalla ja ratkaisukeskeisillä työmenetelmillä vahvistetaan asiakkaan mahdollisuuksia yhteiskunnan toimijana. Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja tuotetaan joustavasti.

Järjestöt tuovat sekä kuntien että hyvinvointialueiden työllisyyden edistämistyöhön merkittävää lisäarvoa. Järjestöjen toiminta on moninaista, yleishyödyllisestä osallisuutta tukevasta, vapaaehtoisuuteen perustuvasta vertaistoiminnasta ammatillista erityisosaamista vaativaan palvelutoimintaan.

Tarja Nikkilä
Palvelupäällikkö
Avainsäätiö

Kuva: Videomakers Oy

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!