Siirry pääsisältöön

Mielenterveyskuntoutujien työpajatoiminnalla saavutetaan merkittäviä hyötyjä

19.04.2022

Viljelypalsta, etualalla keltaisia ja oransseja kesäkukkia.

Mielenterveyteen liittyvät syyt ovat Suomessa johtava työkyvyttömyyden peruste. Mielenterveyden häiriöt näyttäisivät myös vaikeuttavan työelämään paluuta enemmän kuin muut sairaudet. Omannäköisen, hyvän elämän löytäminen on kuitenkin oltava mahdollista myös silloin, kun mielenterveyden haasteet ovat tulleet opintojen tielle tai estäneet normaalin työssäkäynnin.

Oma työmme Mielle ry:ssä osoittaa, että mielenterveyskuntoutujien toipumisprosessiin panostaminen kannattaa ja positiivisia tuloksia voidaan saada aikaan.

Vaasan seudulla ja Pohjanmaalla toimivan Mielle ry:n sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö, Työpaja Komppis, tarjoaa tavoitteellista yksilö- ja ryhmävalmennusta työikäisille mielenterveyskuntoutujille. Työpajatoiminnan tavoitteena on vahvistaa niitä tietoja ja taitoja, joita asiakkaat tarvitsevat selviytyäkseen omatoimisesti arkielämän toiminnoista sekä edistää asiakkaiden siirtymistä joko koulutukseen tai työelämään.

Selvityksemme* vuodelta 2019 osoittaa, että Komppiksen toiminnalla on suuria vaikutuksia asiakkaiden hyvinvointiin, elämänhallintaan sekä työ- ja toimintakykyyn. Toisin sanoen mahdollisuuksiin edetä kuntoutuksen polulla eteenpäin, esimerkiksi työllistymällä tai jatkamalla opiskelua. Selvitykseen osallistujat raportoivat merkittäviä positiivisia muutoksia muun muassa itsetunnossaan, rohkeudessaan toimia sosiaalisissa tilanteissa, mielenterveyden oireissa, vuorokausirytmissään sekä merkityksellisissä ihmissuhteissaan. Havaitut muutokset liittyvät vahvasti Komppiksen tarjoamaan vertaistukeen ja yhteisöllisyyteen, toiminnan synnyttämiin onnistumisen kokemuksiin, kannustavaan ilmapiiriin sekä omana itsenä hyväksytyksi tulemiseen.

Selvityksessä kartoitettiin toiminnan kokonaishyötyjä myös taloudellisesta näkökulmasta. Arvioinnin mukaan hyödyt liittyvät ainakin vähentyneeseen psykiatriseen osastohoitoon, kohentuneeseen työ- ja opiskelukykyyn, vähentyneeseen riippuvuuskäyttäytymiseen sekä harrastamisesta ja bänditoiminnasta koituviin hyötyihin. Vuosittaisten kustannusten ja kertyneiden säästöjen vertailu osoittaa, että Komppiksen toiminta tuottaa enemmän yhteiskunnallisia hyötyjä kuin kustannuksia. Yksi toimintaan sijoitettu euro tuottaa arvioinnin perusteella hyötyjä 1,39 €–5,74 € edestä.

Työpajatoiminta ei siis näiden tilastojen valossa ole puuhastelua, vaan tavoitteellista toimintaa on syytä jatkaa myös tulevaisuudessa. Sen puolesta puhuvat niin toiminnan sosiaaliset kuin taloudellisetkin vaikutukset: eri sidosryhmien voidaan osoittaa saavan taloudellisia hyötyjä enemmän kuin he siihen investoivat, ei-taloudellisista hyödyistä puhumattakaan.

Iloisesti hymyilevä oranssipaitainen, tummahiuksinen Johanna.Johanna Yliviitala
Toiminnanjohtaja
Mielle ry

*Selvitys toteutettiin yhdessä Sosped-säätiön kanssa. Arvioinnissa käytettiin SROI-menetelmää ja äänensä saivat kuuluviin niin työpajan asiakkaat, heidän omaisensa kuin eri sidosryhmien edustajat.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!