Siirry pääsisältöön

Stärkta möjligheter till lönearbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning

14.04.2022

""

Inom FDUV, den svenskspråkiga intresseorganisationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, pågår projektet Steget vidare – från arbetsverksamhet till arbete med lön. Projektet har som syfte att öka möjligheterna till lönearbete för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det kan tyckas vara en självklarhet att en person som arbetar får lön. Hur många av oss är beredda att arbeta utan lön? När det handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning är det inte lika enkelt, flera arbetar nämligen fortfarande på vanliga arbetsplatser utan egentlig anställning som innebär en lön. Det är inte uppenbart för myndigheterna vilken ställning personer med intellektuell funktionsnedsättning har på den öppna arbetsmarknaden.

På FDUV anser vi att myndigheterna har ansvar för att erbjuda handledning för att personer med intellektuell funktionsnedsättningen får möta arbetsgivare, pröva på arbeten, anmäla sig som arbetssökanden på TE-byrån och får stöd för att ingå anställning. Därför är det är viktigt att FDUV visar på fungerande arbetssätt men också synliggör hinder på strukturell nivå för att beslutsfattare ska veta hurdan service som behöver utvecklas och förstärkas.

Tredje sektorn erbjuder stöd

FDUV erbjuder information och stöd när det gäller frågor som berör personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi lyfter också fram erfarenheter från vardagen för att beslutsfattare ska kunna ta del av röster som annars har svårt att höras.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har lyft fram att de är missnöjda med ett system som inte möjliggör lönearbete. Många har ändå inte verkliga möjligheter att förhandla med arbetsgivare utan att få stöd av tredje sektorn och professionella som visar på möjligheterna och pekar på de ekonomiska stöden som finns att tillgå för arbetsgivare. FDUV stöder professionella, personer med intellektuell funktionsnedsättning samt deras familjer för att fler personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få lönearbete.

Ökad kunskap ger fler möjligheter

Projektet Steget vidare har bidragit till att kunskapen om lönearbete har ökat bland professionella och bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, ändå är arbetet långt ifrån färdigt. Också beslutsfattare behöver få kunskap. Beslutfattarnas roll är på många sätt avgörande för hurdan verksamhet som prioriteras men framför allt vilken attityd man som beslutsfattare har till personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras rätt till delaktighet i samhället.
Det finns olika arbetsmetoder som hjälper till så att flera kan få ett lönearbete. Funktionshinder är också miljörelaterade och genom fungerande stöd och anpassningar kan hinder överbyggas. Individuell arbetsträning (Supported Employment) ger resultat, att visa på goda exempel och att informera arbetsgivare stärker möjligheterna för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få jobb. FDUV arbetar för att kvalitativ service ska finnas tillgänglig också på svenska.

Melanie Shametaj
Projektipäällikkö

FDUV-logo.

Läs blogen på finska

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!