Siirry pääsisältöön

Asiakkaiden työelämä - kokemukset, karikot ja työnhakijan identiteetti

21.02.2023

Asiakkaan kanssa työ- ja koulutuspaikkoja mietittäessä ja hakemuksia yhdessä pohdittaessa, törmäämme usein siihen, että asiakas määrittelee itseään vammansa tai sairautensa kautta. Asiakkaalla voi olla erilaisia vahvuuksia ja osaamista, mutta nämä taidot ja kyvyt jäävät helposti elämään haasteita tuovan asian alle.

Vaikka asiakkaalla olisi jokin toimintakykyä rajoittava vamma, sairaus tai haaste, on hänellä myös paljon jäljellä olevaa toimintakykyä. Meidän tehtävämme työhönvalmentajina ja työelämän asiantuntijoina on auttaa asiakasta huomaamaan omat vahvuutensa sekä voimavarat ja kääntämään huomio olemassa olevaan toimintakykyyn ja mielenkiinnon kohteisiin.

Vammattomiakin ihmisiä rohkaistaan sanomalla, ”mikä sinua kiinnostaa?” Miksi näin ei voisi olla myös osatyökykyisen ja vammaisen ihmisen kohdalla? Haluaisimme uskoa, etteivät työnantajat palkkaa osatyökyistä tai vammaista ihmistä - vaan osaajan, jota hän tarvitsee. Ihmisen aloittaessa työnhakua törmäämme siihen, ettei asiakkaalla ole kokemusta omasta toimijuudesta, koska usein asioita on tehty puolesta. Kokemuksemme mukaan monen vammaisen tai osatyökykyisen on vaikea lähteä itsenäiseen työnhakuun, kun itsenäisestä toiminnasta ei juurikaan ole kokemusta. Työssämme puhumme asiakkaiden kanssa myös siitä, että vastoinkäymisetkin työnhaussa, työelämään siirtymisessä ja elämässä yleensä, kuuluvat asiaan oli vammaa tai ei.

Asiakkaalla itsellään on vastuu omien työelämätaitojen kehittämisestä. Motivaatio ja halu siirtyä työelämään tulee olla vahva, jotta hän hyötyy tarjotuista työelämäpalveluista. Motivaatio ei voi tulla lähisukulaiselta, ohjaajalta jne. Kaikilla, joilla on halu työllistyä ja joilla on työelämätaitoja, on mahdollisuus työllistyä!

Joskus voi käydä niinkin, että asiat vaativat aikaa ja motivaatiokin voi olla hukassa. Tärkeintä kuitenkin lienee, että asiakas saa tarvitsemansa ajan eikä häntä painosteta tai jätetä yksin. Tukemalla duuniin -hankkeessa on montakin esimerkkiä siitä, että kun mahdollisuus tulee eteen, niin kasvamista tapahtuu ja motivaatio tekemiseen löytyy. Onnistumiset yhdessä asiakkaan kanssa ovat mielestämme se paras palkinto työhönvalmennustyöstä. Onnistumiset voivat olla suuria tai pieniä, mutta tärkeintä on, että ne vievät asiakasta eteenpäin työllistymisen polulla.

Raakel Karjalainen
Sami Ollikainen
Tukemalla Duuniin -hanke, Caritas-säätiö