Siirry pääsisältöön

Vierasblogi: Kaikkien työpanos tarvitaan

12.05.2023

Yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta on tärkeää saada kaikkien työpanos käyttöön. Etelä-Pohjanmaalla tämä on erityisen tärkeä huomioida, koska työvoimasta on huutava pula. Kevään rekrytoinneissa on nyt kuumeisin aika, mutta kuinka hyvin täsmätyökykyiset, nuoret, yli 50-vuotiaat ja maahanmuuttajat työllistyvät?

Rekrytoinnin helpottamiseksi on työnhakijoille ja työnantajille saatavissa monenlaista tukea ja apua. TE-palveluita ovat muun muassa yritys- ja työnvälityspalvelut, palkkatuki, työttömälle henkilökohtaisesti annettava työvalmennus ja työkokeilu. Lisäksi apua ja tukea on saatavilla kolmannen sektorin, hyvinvointialueen ja Kelan palveluista. Useiden toimijoiden palvelut saattavat olla tarpeen, jotta saadaan aikaan vastuullista työllistämistä niin työntekijöiden kuin työnantajien tarpeet huomioiden.

Olemmeko valmiita työllistämään myös heitä, joilla on joitakin työn tekemiseen liittyviä rajoitteita, mutta jotka pystyvät täysipainoisesti tiettyihin työtehtäviin? Moni ns. täsmätyökykyinen pystyy tekemään, ja tekee, itselleen sopivaa työtä sataprosenttisesti. Osa saattaa tarvita työn räätälöintiä tai tukea esimerkiksi työpisteen muokkaamiseen. On hyvä pitää mielessä, että esimerkiksi työkyvyttömyysetuutta osaetuutena saavista henkilöistä jopa 80 prosenttia käy Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan töissä.

Suomen nuoret voivat pääosin hyvin, ja nuorten tyytyväisyys elämään on yli 20 vuoden ajan pysynyt tasaisen hyvänä (Nuorisobarometri 2019). Kuitenkin pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevilla, työttömillä aikuisilla on selvästi enemmän myös muita ongelmia, kuten heikompi terveys ja päihteidenkäyttöä. Pitkittynyt tai toistuva työttömyys johtaa usein kasautuviin ongelmiin ja heikkenevään elämänhallintaan. Erityisesti nuorten pitkittyneellä työttömyydellä voi olla koko elämää ja työuraa koskevia pitkäkestoisia vaikutuksia. Mielenterveydelliset haasteet ovat nuorten yleisin terveysongelma, ja mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy sille, miksi nuori aikuinen jää työkyvyttömyyseläkkeelle. (THL, Allianssi)

Tilastotietojen mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli maaliskuussa alle 30-vuotiaita työttömiä 1237. Alueellamme on tällä hetkellä paljon nuoria, jotka eivät koronapandemian vuoksi päässeet koulutuksensa aikana työharjoitteluun ja siten tutustumaan alansa työhön. Nyt valmistuttuaan työpaikkojen ovet eivät aukene työkokemuksen puutteen vuoksi. Minkälaisen tulevaisuuden tarjoamme näille nuorille? Jos nuori ei pääse työelämään nuorena kiinni seuraa siitä yhteiskunnalle moninkertainen lasku. Ensimmäisen positiivisen työelämäkokemuksen tarjoaminen on erittäin tärkeää jo tarpeellisuudenkin kokemuksen saamiseksi.

Alueellamme on törmätty työllistämisessä myös ikäsyrjintään. Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimus kertoo, että ikääntyvien työllistämisen myönteisestä kehityksestä huolimatta useampi kuin joka kymmenes yli 50-vuotias palkansaaja koki vuonna 2018, että työpaikalla pyritään ikääntyneistä palkansaajista pikemminkin eroon kuin edistetään heidän työssä pysymistään. Mielenkiintoista on, että vastaajan sukupuoli, koulutustausta tai sosioekonominen asema ei juuri erotellut vastauksia. Kokemus oli kuitenkin yleisempi yksityissektorilla (15 %) kuin valtion (10 %) tai kuntasektorin (8 %) palkansaajilla.

Maahanmuuttajien kohdalla työllistymisen esteenä on usein heidän puutteellinen suomen kielen taitonsa. Kuinka merkittävästä kielitaidon tasosta on kyse kunkin työtehtävän kohdalla? Maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää Suomen yritys- ja innovaatiotoimintaa ja houkuttelee kansainvälisiä investointeja Suomeen. Tämä puolestaan edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Maahanmuuttajien työllistymiseen vaikuttaa yksilöllisten ominaisuuksien, kuten koulutuksen ja kielitaidon, lisäksi myös monet muut tekijät. Näitä ovat esimerkiksi kotoutumispalveluiden kattavuus ja laatu, työmarkkinoiden tarpeet ja vastaanottokyky ja yhteiskunnan vastaanottavuus yleensä.

Työvoimapula voidaan ratkaista vain kaikkien yhteisin ponnistuksin, kaikki kivet kääntämällä ja rohkeita päätöksiä tekemällä. Tehdään jatkossakin tuloksellista yhteistyötä ja onnistuneita rekrytointeja työvoimapulan nujertamiseksi maakunnassamme. Meillähän on Suomen paras työvoima käytössämme!

Etelä-Pohjanmaan Yhteiskuntavastuuryhmä

Tuula Mäki-Fränti, Fokus 3-hanke/Buusti ry
Heidi Udelius, TYP monialainen työllisyyspalvelu, Seinäjoki
Tuula Sundberg, VETO-hanke/Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
Anu Tikkala, Tulevaisuuden sote-keskus-hanke/E-P:n Hyvinvointialue
Minna Paloheimo-Asunmaa, Tulevaisuuden sote-keskus-hanke/E-P:n Hyvinvointialue
Timo Särkijärvi, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Heikki Hurrila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Anna-Elina Levijoki, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Jaakko Säntti, Työllisyyspalvelut, Seinäjoki

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!