Siirry pääsisältöön

Vatesin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

24.06.2024

Työ- ja elinkeinoministeriö

VN/13371/2024

Vates-säätiö sr kiittää mahdollisuudesta lausua esillä olevasta asiasta. Vates-säätiö on osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä edistävä asiantuntijaorganisaatio.

Vates-säätiö pitää valitettavana ehdotusta kumota Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettu laki. Työkanava Oy:n toiminta on ollut hyvin vähän aikaa käynnissä ja pitää paikkansa, ettei asetettuja tavoitteita ole osatyökykyisten työllistymisen osalta saavutettu. Toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus konkretisoituu hitaasti, mutta vakaasti, ja olisi tullut laajemmassa mitassa näkyviin vasta muutamien vuosien kuluttua.

Kun valtio perusti ja käynnisti Työkanavan toiminnan, lähtökohtana oli yksinomaan edistää osatyökykyisten työllisyyttä mahdollistamalla työsuhteinen työ myös kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville osatyökykyisille. Yhtiön tarkoituksena on ollut tukea osatyökykyisten ihmisten osaamista sekä kohentaa heidän työmarkkinavalmiuttaan. Työkanava onkin palkannut vaikeasti työllistyviä ja pyrkinyt vuokraamaan heidän työpanostaan yrityksille. Menneen kevään aikana enenevässä määrin.

Vates-säätiö odottaa, että hallitus arvioisi paremmin valtion toimenpiteiden riittävyyttä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen tueksi ja edistämiseksi.

Lisäksi Vates-säätiö esittää, että jatkossa tulisi toteuttaa ainakin seuraavat toimet:

- Ensinnäkin tulisi varmistaa, että kolmannen sektorin palkkatukioikeus säilyy.

- Toiseksi tulisi vahvasti ohjata vaikeimmin työllistyvät henkilöt, yhteistyössä hyvinvointialueiden sosiaalipalvelujen ja kuntien työllisyyspalvelujen kesken, järjestöihin, joilla on käytössä työelämäasiantuntijoita tai muita työllistymisen tuen asiantuntijoita varmistamaan, että henkilöillä on saatavilla tarvittava tuki työhönsä.

- Kolmanneksi tulee laskea hyödyt, joita työhönvalmentajan työllistymisen kuluihin myönnettävällä palkkatuella saavutetaan niissä tapauksissa, kun yrityksiin palkataan alentuneesti työkykyinen tai muu vaikeimmin työllistyvä henkilö.

- Vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseen on osoitettava jatkossakin resursseja.

Helsingissä 24. päivänä kesäkuuta 2024

Jaana Pakarinen
toimitusjohtaja
Vates-säätiö sr

Lue Vatesin lausunto kokonaisuudessaan (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!