Siirry pääsisältöön

Muutoksen tuulet puhaltavat työllisyydenhoidossa

04.04.2022

Teksti: Tuuli Riisalo-Mäntynen

Työllisyydenhoidon kenttä on suurten mullistusten keskellä, ja uudistuksia on tulossa lisää tulevina vuosina. Tavoitteena on työllisyysasteen kasvu. Nyt jos koskaan on aika rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden ja rajapintojen kesken. Kun eri uudistuksia tehdään samanaikaisesti, on erityisesti kokonaiskuvan muodostaminen tärkeää.

2020

Työkykyohjelma
TEM:n ja STM:n yhteinen ohjelma. Useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa osatyökykyisten henkilöiden työllisyyttä.

22 hanketta ympäri Suomen kehittävät työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sotepalveluissa. Hankkeet linkittyvät myös Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan.

TE-palvelupilotit Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Hämeessä, Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma
Vuonna 2021 alkaneet pilottihankkeet (Kajaani, Kerava, Kouvola, Oulu, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vantaa).
Kaikille avoin valtakunnallinen yhteistyöverkosto, jossa lähes 200 jäsentä mukana.

Mielenterveysstrategia
Osana mielenterveysstrategiaa kehitetään IPS-työhönvalmennusta.

Kuntoutuksen uudistus
Uudistusta ohjaa kuntoutuksen uudistuksen toimintasuunnitelma, joka tehtiin 2020. Suunnitelmassa on oma osionsa työikäisten kuntoutuksen uudistamiselle.

Sosiaaliturvauudistus
Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen eri elämäntilanteissa.


2021

Työllisyyden kuntakokeilut
Työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuu 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa. Kokeilukunnat vastaavat osin alueensa TE-palveluiden tarjoamisesta.

Kokeiluihin ohjataan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Kohderyhmään kuuluvat myös kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset työnhakijat.

Kokeiluissa luodaan pohja tulevalle TE-palvelut 2024 -uudistukselle.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus
Osaamiskeskus tarjoaa neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallisille yrityksille ja sellaisia perustaville koko Suomessa. Asiantuntija-apua saa mm. työhön integrointiin ja vaikuttavuusperusteiseen liiketoimintaan.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.


 

2022

Hyvinvointialueiden vaalit
Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto (pois lukien Helsinki, jossa ei ole aluevaaleja), joten tässä on tärkeä vaikuttamisen paikka myös vaalien jälkeen!

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli
Pohjoismaiseen työvoimapalvelumalliin eli PoMaan sisältyy tiivis yksilöllinen tuki työnhakijoille entistä aikaisemmassa vaiheessa. Työnhakijan on myös haettava työpaikkoja tietty määrä. Tavoitteena on, että malli tulee voimaan toukokuussa 2022.

Työkanava Oy
Valtio on perustanut erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy:n, joka työllistää kaikista vaikeimmin työllistyviä osatyökykyisiä työnhakijoita. Työllistettäville maksetaan TES:n mukainen palkka, ja heille tarjotaan lisäksi koulutus-, ohjaus- ja työvalmennuspalveluita. Ohjaus Työkanavaan tapahtuu TE-toimiston kautta. Toimintaa pilotoidaan vuonna 2022. Pilottialueet eivät ole vielä tiedossa.

Uudet digitaaliset TE-palvelut ja Työmarkkinatori
Työmarkkinatori-alustan käyttöönotto toukokuussa 2022. Ajatuksena on, että työnhakijat ja työnantajat löytävät toisensa entistä paremmin. Uutena ominaisuutena mm. työnhakuprofiilit työnhakijoille.


2023

Palkkatukiuudistus
Palkkatukiuudistus tulee voimaan vuoden 2023 alussa. Uudistuksen tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä yrityksissä. Samalla tavoitteena on, että 3. sektorin palkkatukeen liitetään tuetun työllistymisen palveluita sekä työkyvyn kartoituksen palveluita.

Hyvinvointialueille siirtyvät tehtävät
Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustehtävät. Näin ollen esim. vammaispalvelut siirtymät myös hyvinvointialueille, ja kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Vammaispalvelujen lainsäädännön uudistus
Tarkoituksena on kumota nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki, ja tilalle tulisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävästä sosiaalihuollon erityispalveluista. Uudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa.


 

2024

TE-palvelut 2024
TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on tuoda työllisyyspalvelut lähemmäksi asiakkaita.

Osana tätä uudistetaan myös monialaisten palveluiden lainsäädäntöä, joka tulisi myös voimaan vuonna 2024. Sitä ennen TYP-lakia uudistetaan niin, että siinä huomioidaan hyvinvointialueet.

Lähteet ja lisätietoja (linkit aukeavat uuteen välilehteen):
www.tem.fi
www.stm.fi
www.okm.fi
www.thl.fi
www.kuntaliitto.fi
www.vaalit.fi/aluevaalit
www.soteuudistus.fi

Artikkeli on julkaistu Aluetoiminnan Kyvyt käyttöön Extra lehdessä 2/2021 (pdf aukeaa uuteen välitehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!