Siirry pääsisältöön

Osaaminen edellä työelämään - PAIKKO-Osaamistodistus tekee näkymättömän Osaamisen näkyväksi

13.08.2021

Teksti: Susanna Uusitalo, PAIKKOlaatupäällikkö, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Kuva: PAIKKO / Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Sanna Uusitalo ja Kaisa Peuha käsissään vihreä suuri pallo, jossa sinisillä kirjaimilla PAIKKO-sana.

PAIKKO-järjestelmää käytetään eniten työvalmennuksessa ja nuorten työpajoilla. Sen avulla tunnistetaan erilaisia oppimisen mahdollisuuksia ja toiminnassa havaittua osaamista. PAIKKO-menetelmä voidaan ottaa käyttöön missä tahansa ohjatussa toiminnassa.

Monen työvalmennusasiakkaan ongelmana ovat ongelmat oppimisessa ja vaatimaton käsitys omasta osaamisesta. Tämä saa monet uskomaan, ettei mahdollisuuksia ammatillisen tutkinnon suorittamiseen tai työllistymiseen ole. Osaamistodistuksen avulla tätä käsitystä on mahdollisuus murtaa ja luoda uutta uskoa mahdollisuuksiin kouluttautua ja työllistyä.

Näkymätön osaaminen näkyväksi

Nykyinen osaamisperusteinen ammatillinen koulutus antaisi monelle uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja suorittaa ammatillisia tutkintoja. Jos oma käsitys osaamisesta ja oppimiskyvystä on hyvin negatiivinen, hakeutuminen koulutukseen on käytännössä täysin mahdotonta. Siksi tarvitaan keinoja tehdä näkyväksi olemassa oleva osaaminen ja osoittaa sen riittävyys tutkintovaatimuksiin nähden. Tähän tarpeeseen on kehitetty PAIKKO – osaamisen tunnistamisen työkalut.

Näkymätön osaaminen on tehtävä näkyväksi vastaansanomattomalla tavalla.Vain siten on mahdollista muuttaa negatiivista mielikuvaa omasta oppimiskyvystä. PAIKKO on selkeä prosessi, jota on mahdollista seurata tutkintojen perusteista osaamistodistukseen asti. Järjestelmän avulla avataan uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen erityisesti niiden kohdalla, jotka ovat tältä osin luovuttaneet. Menetelmä ei erittele oppijoita erilaisuuden mukaan, vaan antaa jokaiselle positiivista palautetta omasta osaamisesta.

Julkaistut oppimisympäristöraportit tekevät valmennussisällöt näkyviksi

PAIKKO – Osaamisen tunnistaminen perustuu aina tunnistettuihin oppimisympäristöihin. Tämä tarkoittaa toiminnan tarkastelemista tutkintojen perusteiden avulla sisällöllisesti ja arviointikohteisiin perustuen. Osaaminen tulee olla havainnoitavissa tutkinnon suorittamiseen riittävällä tasolla, jotta osaamistodistus on mahdollista laatia. Oppimismahdollisuuksien tunnistamisessa on aina käytössä  valmennusorganisaatiosta riippumaton asiantuntija – kukaan ei tunnista omia mahdollisuuksiaan.

Oppimisympäristöraportit julkaistaan, jolloin kaikki voivat tarkastella oppimisympäristön laatua ja toiminnan laajuutta. Tämä helpottaa oppilaitokseen mahdollisesti hakeutuvien osalta tulevaa henkilökohtaistamisprosessia. Myös mahdolliset tulevat työnantajat saavat nopeasti käsityksen toiminnasta, josta osaamistodistus on annettu. Tämä helpottaa yhteistyötä ja luo luottamusta työvalmennusta tuottavien organisaatioiden, oppilaitosten ja työnantajien kesken.

Kuka hyötyy?

Oppimisympäristötarkastelu on osoittautunut hyväksi tavaksi arvioida valmennustoiminnan tavoitteellisuutta ja sisältöjä. Toiminnan kehittäminen saa lisävauhtia toimintasisältöjen arvioinnista yleisten osaamisvaatimusten avulla. Oman toiminnan näkeminen ulkopuolisin silmin tuo uusia ulottuvuuksia valmentamiseen. PAIKKO-järjestelmään kuuluvien koulutusten ja verkostotoiminnan avulla kehittämistyö saa uutta vauhtia.

Eniten toiminnasta hyötyvät osaamistodistusten saajat, joiden kuvaa omasta oppimiskyvystä ja osaamisesta on mahdollisuus muuttaa. Kun keskitytään saavutetun osaamisen dokumentointiin, jäävät oppimiseen ja toiminnanohjaukseen, työkykyyn tai rajoitteisiin liittyvät seikat vähemmälle huomiolle. Näin vahvistetaan valmentautujan itsetuntoa ja itseluottamusta.

Osaamisen tunnistamisen mallintaminen valtakunnallisesti on tuonut jatkuvan oppimisen palvelut monien uusien ryhmien ulottuville. Oppimisympäristöraportit kertovat toimijoiden mahdollisuuksista ja valmennussisällöistä tavalla, jota ei voi ohittaa.

Osaamistodistuksen ideologiana on positiivinen pedagogiikka, myönteisen palautteen antaminen uskottavasti ja avoimesti. Tätä me tarvitsemme jokainen.

PAIKKO on rekisteröity tuotemerkki, jota hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

PAIKKOtiimillä on mahdollisuus myös toimia eri projekteissa osatoteuttajana osaamisen tunnistamisen osalta.

Lisätietoja PAIKKO-toiminnasta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoja Keski-Suomen Yhteisöijen Tuen toiminnasta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Artikkeli on julkaistu Aluetoiminnan Kyvyt käyttöön Extra -lehdessä 1/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!