Tule saamaan kokemuksia ja toimintamalleja omaan työhösi ryhmävalmennuksesta elokuussa! Vuoden kolmas Työhönvalmennuksen teemapäivä järjestetään yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennuksen kanssa. Työhönvalmennuksen Teemapäivät ovat Vates-säätiön koordinoiman Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toimintaa.

Työhönvalmennuksen teemapäivä 30.8.2018 Helsinki -Boostia duuniin! – ryhmävalmennuksen malleja ammattilaisille


Koulutus nostaa esille osatyökykyisten työllistymiseen liittyviä juridisia kysymyksiä, pohdintoja ja esimerkkejä eri näkökulmista. Tilaisuudet toimivat sekä sarjana että yksittäisinä tilaisuuksina.

Työelämäoikeutta! - Helsinki 11.9.2018


Social Firms Europe CEFEC:in vuotuinen konferenssi kerää menestyviä eurooppalaisia yrittäjiä sekä heidän sidosryhmiään keskustelemaan ja kehittämään sosiaalista yrittämistä ja sosiaalista taloutta. Tämän vuoden teema on Sosiaalisia ratkaisuja sosiaalisen yrittäjyyden kautta. Konferenssi on englanninkielinen.

CEFEC-konferenssi Sosiaalisia ratkaisuja sosiaalisen yrittämisen kautta - Social Solutions by Social Entrepreneurs. 12.-14.9.2018


Tervetuloa verkostotapahtumaan 27.9.2018 klo 9-15.30 Tampereelle!Kaksipäiväiset seminaarit tarjoavat sisältöä monipuolisesti työllistämiskentän eri asiantuntijaryhmille, niin sosiaalisten työllistämisen esimiestasolle, valmennushenkilöstölle sekä kuntien ja kaupunkien työllisyysasiantuntijoille kuin hanke- ja kehittämistyötä tekeville.

Työllistämisen kehittämispäivät 14. - 15.11.2018 Helsinki


Päivä keskittyy viestintään ja selkokieleen. Tavoitteena on löytää uusia keinoja työssä viestimiseen sekä kehittää omaa osaamista erilaisissa viestintätilanteissa, sekä ymmärtää selkokielen alkeet ja oppia hyödyntämään sitä ohjaustyössä.Yhteistyökumppanina Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Viestintä ja selkokieli työhönvalmentajan työssä - Työhönvalmennuksen teemapäivä 21.11.2018


Seminaari antaa kattavaa perustietoutta tuetun työllistämisen menetelmistä, tukimuodoista ja palveluista.

Tuettu työllistyminen 4.12.2018 Helsinki