Tervetuloa laatimaan käsikirjaa järjestöjen yhteistyön rakentamisesta työllisyydenhoidossa to 21.2 klo 10-14.30!Vates-säätiön KeKo-hanke, Kumaja ja Hyria säätiö järjestivät marraskuussa 2018 ensimmäisen Uudenmaan työllistymistä edistäville toimijoille suunnatun tilaisuuden, ja nyt on seuraavan tilaisuuden aika! 6.3. järjestettävä seminaari on suunnattu Uudellamaalla toimiville työllisyyttä edistäville järjestöille, työpajoille sekä muille työllisyyden edistämisen parissa toimiville tahoille.Koulutuspäivä keskittyy asiakasohjauksen kehittämiseen ja oman toiminnan terävöittämiseen. Kehittämisaiheita ovat mm. tavoitteellisuus, ratkaisukeskeinen ja asiakaslähtöinen työote.Varaathan nämä päivät kalenteristasi uuden oppimiseen ja verkostoitumiseen!4.4. koulutuspäivässä nostetaan esille hankintalain periaatteet ja sen laatukriteerit. Tavoitteena on kehittää omaa palvelutuotantoa ja muuta toimintaa niin, että kilpailutuksiin mukaan pääseminen on mahdollista.

Miten menestyn julkisten hankintojen kilpailutuksessa? Helsinki


Käymme läpi alan työllisyyden ajankohtaisia asioita lainsäädännön, rakenteiden ja eri palvelujen ja tukimuotojen näkökulmista.Työhönvalmennuksen Teemapäivät ovat Vates-säätiön koordinoiman Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toimintaa. Kehittämisryhmä kokoontuu Työhönvalmennuksen teemapäiviin, joissa on yhdistetty sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista että verkostoitumistaVates-päivien teemana toukokuussa 2019 on Työkyvyn arviointi. Vates-päivien ohjelmasuunnittelu on meneillään. Mitä Sinä haluaisit päivillä aiheesta keskusteltavan? Ota yhteyttä: kehittämispäällikkö Kaija Ray, kaija.ray(at)vates.fi, 0440 724 944

Vates-päivät, Vantaa


Vuoden 2019 Job Shadow Day järjestetään 16.5.

Job Shadow Day


5.9.2019: Päivä tarjoaa kattavaa perustietoutta ja pohdintaa työhönvalmentajan osaamisen tuesta ja kehittämisestä. Päivässä käsitellään kattavasti, mitä tuettu työllistyminen on eri palveluna osana palvelujärjestelmäämme ja mitä lainsäädännön osaamista työhönvalmentajilla tulisi olla ja mitä tarkoittaa.13.-14.11.2019: Kaksipäiväinen seminaari tarjoaa sisältöä ajankohtaisista erityisryhmien työllistämisen kysymyksistä monipuolisesti työllistämiskentän eri asiantuntijaryhmille.