23.10.2018: Koulutuksella on kaksi päätavoitetta: kehittää omaa palvelutuotantoa ja muuta toimintaa niin, että kilpailutuksiin mukaan pääseminen on mahdollista. Tähän kytkeytyy myös asiakasohjaukseen liittyvät kysymykset. Toinen tavoite on oppia tarjousten tekemisen prosessia ja käytäntöjä.

Miten menestyn julkisten hankintojen kilpailutuksessa? Helsinki


25.10.2018 Seinäjoki29.10.2018: Keski-Suomen verkostotapahtuma Jyväskylässä7.11.2018: Seuraava Job Shadow Day eli työnseurantapäivä on 16.5.2019. Tule kuulemaan, miten voit osallistua siihen!

Job Shadow Day -infotilaisuus


Tervetuloa Uudenmaan toimijoille suunnattuun verkostotapaamiseen Helsinkiin!8.11.2018: Tule kuulemaan kännykävideoinnista, tekemään yksi oma ja julkaisemaan se YouTubessa.14.-15.11.2018: Kaksipäiväiset seminaarit tarjoavat sisältöä monipuolisesti työllistämiskentän eri asiantuntijaryhmille, niin sosiaalisten työllistämisen esimiestasolle, valmennushenkilöstölle sekä kuntien ja kaupunkien työllisyysasiantuntijoille kuin hanke- ja kehittämistyötä tekeville.

Työllistämisen kehittämispäivät, Helsinki


21.11.2018: Päivä keskittyy viestintään ja selkokieleen. Tavoitteena on löytää uusia keinoja työssä viestimiseen sekä kehittää omaa osaamista erilaisissa viestintätilanteissa, sekä ymmärtää selkokielen alkeet ja oppia hyödyntämään sitä ohjaustyössä.Yhteistyökumppanina Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Viestintä ja selkokieli työhönvalmentajan työssä - Työhönvalmennuksen teemapäivä, Joensuu


Tervetuloa Järjestöt työllistäjänä - Pohjanmaan info- ja keskustelutilaisuus workshoppiin 21.11.2018!4.12.2018 :Seminaari antaa kattavaa perustietoutta tuetun työllistämisen menetelmistä, tukimuodoista ja palveluista.

Tuettu työllistyminen, Helsinki


28.1.2019: Mitä on sisäinen motivaatio? Mitä hyötyä siitä voisi olla omassa työssäsi? Tule kuulemaan esityksiä sisäisen motivaation merkityksestä työllistämisen tukena teorian ja käytännön näkökulmista.

Sisäinen motivaatio, Helsinki


Vuoden 2019 Job Shadow Day järjestetään 16.5.

Job Shadow Day