Siirry pääsisältöön

Palkkatuki on tärkeä väline osatyökykyisten henkilöiden työllistymiselle

04.11.2015

Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksessä todetaan, että palkkatuen käyttöä suunnataan työntekijöiden rekrytoimiseksi yrityksiin. Palkkatukea ja muita työvoimapalveluja kohdennetaan pitkäaikaistyöttömille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Määräraha pienenee esityksen mukaan kolme miljoonaa edellisestä vuodesta ja peräti kahdeksan miljoonaa vuoden 2014 talousarviosta. Vates-säätiö antoi lausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle ja kysyi myös taustayhteisöjen mielipiteitä rahoituksen vähentämisestä työvoimahallinnon palveluille.

Palkkatuki on tärkeä työllistymisen tukimuoto. Huolena on palkkatukimäärärahojen riittävyys ja se, miten tukea kohdennetaan osatyökykyisille henkilöille. Jos asiakkailla ei ole mahdollisuutta kokeilla omia kykyjään, selvittää mahdollisuuksiaan työelämässä ja saada koulutus- ja työelämäkokemusta, heidän opiskelu- ja työelämävalmiutensa jäävät heikoiksi. Palkkatuki on tärkeä väline osatyökykyisten ja mm. ammatillisesta erityisopetuksesta valmistuneiden henkilöiden työllistymiselle. Palkkatuen mahdollisuus rohkaisee työnantajaa palkkaamaan osatyökykyisiä henkilöitä.

Kun palkkatukimäärärahojen vähentämisen takia niitä on kohdennettu vain 300 päivää työttömänä olleille, ovat mm. vammaiset työttömät työnhakijat jääneet kokonaan ilman palkkatukea. Työvoimapalvelujen määrärahaleikkausten vaikutukset palkkatukimäärärahoihin ja niiden kohdentamiseen herättävät kuluvan vuoden kokemusten pohjalta suurta huolta vammaisten henkilöiden työllistymisen tukemisesta.

Jaana Pakarinen
toimitusjohtaja

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!