Siirry pääsisältöön

Pohjanmaan Osallisuusareenalla pohdittiin järjestöjen osuutta työelämäosallisuuden edistämisessä

29.04.2019

Vates-säätiön KeKo-hanke oli mukana järjestämässä Pohjanmaan Osallisuusareenaa 24.4.2019. KeKo vastasi erityisesti Osallisena työelämässä -teeman ohjelman järjestämisestä. Osallisuusareenaan osallistui yhteensä yli 150 henkilöä – melkoinen määrä siis!

Osallisena työelämässä -teeman ensimmäisessä tietoiskussa ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen ja tutkija Hans Mäntylä esittelivät Paikka auki -avustusohjelmaa, jossa sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea rahoitusta osatyökykyisen tai alle 30-vuotiaan nuoren palkkaamiseen. Avustushaku on auki toukokuun loppuun asti. Kävi ilmi, että Pohjanmaalta on tähän mennessä tullut suhteessa vähemmän hakemuksia kuin muista maakunnista. Rahoitus herätti keskustelua ja osallistujat pääsivät pohtimaan, voisiko oma järjestö hakea Paikka auki -avustusta.

Toisessa tietoiskussa Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala kertoi yhdistyksen työllistymistä edistävästä toiminnasta. Hän korosti esityksessään erityisesti syitä, miksi eri työllisyystoimijoiden kannattaisi tehdä yhteistyötä järjestötoimijoiden kanssa. Järjestötoimijoilla on vahva kokemus heikommassa asemassa olevien ihmisten tukemisesta ja tietoa heidän kokemistaan haasteista. Toisaalta esimerkiksi palkkatukeen liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa haasteita järjestöjen työllisyystoiminnalle.

Tietoiskujen ja lounaan jälkeen osallistujat pääsivät kuulemaan kaksiosaisessa työpajassa ajankohtaisista työllisyysasioista sekä hyvistä, työllistymistä edistävistä käytännöistä. Työpajan ensimmäisessä osiossa ylijohtaja Marja-Riitta Vest kertoi valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta ja sen 18:sta toimenpide-ehdotuksesta sekä Pohjanmaan alueen työttömyysasteesta. Osallistujat pääsivät myös kommentoimaan Ratko-ryhmän tekemää SWOT-analyysia, johon oli kirjattu työllisyydenhoidon mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia.

Työpajassa jaettiin hyvä työllisyydenhoidon malli Pohjois-Karjalasta, kun projektipäällikkö Johanna Seppänen kertoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyystoiminnasta ja TARMO-hankkeesta. Yhdistyksellä on pitkät juuret työllisyyden edistämisessä ja työllistymistä edistävien järjestöjen tukemisessa sekä alueen verkostojen koonnissa. TARMO-hanke järjestää ensi syksynä vuoden kestävän Yhdistys palveluntuottajana koulutuksen, johon voivat hakea mukaan myös Pohjois-Karjalan ulkopuoliset järjestötoimijat.

Vaasan setlementin työntekijät Sirpa Koivula, Johanna Venäläinen ja Elise Uusi-Pantti kertoivat työpajassa toisen paikallisen esimerkin URA-palveluista ja OSAT-hankkeesta. Vaasan setlementissä työllistymiseensä tukea tarvitsevalla henkilöllä on mahdollisuus kulkea erilaisten palveluiden kautta kohti avoimia työmarkkinoita, mikä mahdollistaa pitkätkin palvelupolut. URA-palveluissa noin sata henkilöä siirtyy vuosittain työelämään tai esimerkiksi työkokeiluun. Lisäksi Vates-säätiön kehittämispäällikkö Kaija Ray kertoi muun muassa tarvelähtöisestä työllisyyspolitiikan mallista ja tulevasta ESR-kaudesta.

Lopuksi keskustelimme yhdessä, mitä päivästä jäi käteen. Päivän aikana yhdistystoimijoille oli herännyt ajatuksia siitä, miten kukin toimija voisi omassa yhdistyksessään työllistää esimerkiksi osatyökykyisen henkilön. Lisäksi osallistujat korostivat yhteistyön merkitystä kaikkien sektoreiden kesken työllisyydenhoidossa. Tällaisille verkostotilaisuuksille näytti olevan selvästi tarvetta.

Toivottavasti saamme seuraavan työpajan tai verkostotilaisuuden jo ensi syksylle. Näkemisiin siis!

Teksti: Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Meeri Riihelä