Siirry pääsisältöön

Vatesin aluetoiminta yhdistyy kehittämistoimintaan

04.05.2023

Vates-säätiön aluetoiminta on yhdistymässä osaksi kehittämistoimintaa ja aluetoiminta nimenä lakkaa olemasta. Aluetoiminta on toiminut vuodesta 2020 alkaen kahden aluekoordinaattorin voimin STEAn kohdennetulla avustuksella. Perustan aluetoiminnalle loi KeKo – kehittämisen koordinaatiohanke (2017–2019, RAY/STEA), jossa aloitettiin alueellisten työllistymistä edistävien verkostojen ja järjestöjen kokoaminen yhteen.

Aluetoiminnassa luotiin rakenne maakunnalliselle toiminnalle. Tavoitteena oli kasvattaa vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä edistävien järjestöjen tunnettuutta ja arvostusta sekä vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnissa muiden toimijoiden kanssa. Toiminta perustui vahvasti alueiden tarpeiden mukaan järjestettyihin verkostotilaisuuksiin, työpajoihin ja muuhun yhteistyöhön.

Aluetoiminta käynnistyi Covid 19 -pandemian alussa eivätkä maakuntiin suunnitellut verkostotilaisuudet toteutuneet. Kevään 2020 jälkeen toiminta saatiin silti hyvin vauhtiin etäyhteyksien varassa.

Vates haki syksyllä 2022 kehittämis- ja aluetoiminnan yhdistämistä, koska tiedonkeruun perusteella sekä valtakunnalliselle asiantuntijatiedon jakamiselle että alueelliselle verkostojen kokoajalle on vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen parissa toimivilla iso tarve. Rahoittaja näytti vihreää valoa yhdistymiselle, mutta saimme haettua pienemmän rahoituksen.

Tapahtumat vähenevät, mutta kumppanuus syvenee

Aluetoiminnassa on ollut noin 40 alueyhteyshenkilöä, joiden kanssa toimintaa on maakunnissa suunniteltu ja toteutettu, ja heitä kannustetaan jatkamaan omien alueidensa verkostojen ylläpitämistä.

Tapahtumien lisäksi (yhteensä 2020–22 noin 50) aluetoiminnassa jaettiin tietoa ja hyviä käytänteitä työllistämisen edistämisestä mm. Kyvyt käyttöön Extra -lehdillä, Järjestövoimaa alueelliseen työllistämiseen -kampanjalla 2022 sekä Työmaailman parannusviikoilla 2020–22. Työmaailman parannusviikko jatkuu yhdessä Vamlasin ja Kehitysvammaliiton kanssa, mutta Järjestövoimaa-kampanjasta luovutaan. Uutena toimintamuotona ovat tietopaketit ajankohtaisista työllistymisen ja työssä pysymisen teemoista. Pyrimme kehittämään tapahtumia niin, että tiedon jaon lisäksi pystymme myös työstämään eri teemoja syvemmälle ja näin tukemaan kumppanuuksien kasvamista toimijoiden välille.