Siirry pääsisältöön

Vierasblogi: Etäohjaus poikkeusaikana

14.12.2020

Marjo Siekkinen ja Kati Jokio hymyilevät yhteiskuvassa.Vates ja Kiipula järjestivät yhdessä Työllistämisen kehittämispäivät 18.11.2020. Päivien teemana oli työelämän muutosten mahdollisuudet. Työelämä toden totta on muuttunut viimeisen vuoden aikana! Muutokset aiheuttavat sen, että työelämä odottaa tulevaisuuden tekijöiltä jotain erilaista ja uutta, myös täsmätyökykyisten osalta. Se poistaa, mutta myös avaa aivan uusia mahdollisuuksia.

Näkemyksien muuttaminen ja uusien mahdollisuuksien näkeminen ovat yksiä työelämän tärkeimmistä taidoista. Teknologian hyödyntäminen on jo lähes itsestäänselvyys. Silti edelleen toivotaan, että työelämän perustaidot ovat kunnossa. Etätyöstä, etäohjauksesta ja etäopetuksesta on tullut uusi normaali.

Rakenne ja ajankäyttö etäohjauksen kulmakiviä

Kevään koronapandemian tullessa todelliseksi osaksi arkeamme jouduimme hyvin rivakalla aikataululla siirtymään myös ohjauksessa etätoteutukseen. Digiloikkia tehtiin, kokeiltiin erilaisia alustoja ja sovelluksia, ja myös onnistuttiin pitämään ohjaus kartalla kaiken kaaoksen keskellä. Ohjauksen lähtökohta on kohtaaminen, eikä verkon välityksellä saavuteta henkilökohtaisen kohtaamisen läsnäoloa vastaavalla tavalla.

Ohjauksen rakenne etäohjaustilanteessa on jopa tärkeämpää kuin lähikontaktissa. On otettava huomioon, miten ja millaisen kokemuksen ohjattava tilanteessa saa. Helposti ihmiset ”IRL”, kuten nuoret sanovat, elehtivät paljon ja puhuvat nopeasti. Verkon kautta keskusteltaessa tulee olla vähän liioitellunkin rauhallinen, jotta ohjattava ei koe olevansa kiireen aiheuttaja, ja että hänelle todella riittää aikaa.

Yhteydenpidon tulee olla myös säännöllistä ja yksilöllistä. Ohjattavaa täytyy ehtiä kuunnella, täytyy muistaa, mistä viimeksi puhuttiin, täytyy muistaa kaiken asiapitoisen ohessa kysyä kuulumiset. Kuitenkin me yksilöt tarvitsemme myös yhteisöä, ja vaikka yhteisöllisyys on verkossa ehkä haasteellista.

Luovat ratkaisut mahdollistavat osallistumisen

Kiipulan toteuttamassa Työuralle-hankkeessa nostettiin esiin monia etäohjauksen teemoja, joita käsiteltiin verkon kautta. Webinaariteemoina olivat mm. omat vahvuudet, työllistymisen tuki, työnhaku sekä harrastuneisuuden kautta hankittu osaaminen. Yllätykseksemme luovuutta käyttäen valtaosa suunnitelluista toimista päästiin toteuttamaan. Osallistaminen oli selvästi suola webinaareissa, joita opiskelijoille järjestimme. Answergardenin käyttö oli helppoa ja innostavaa, ja Kahoot! oli jo melkein kaikille tuttu ja innosti osallistumaan. Myös pelkkä chat-palstoille kirjoittelu oli luonteva tapa osallistua.

Asiantuntijoille suunnatut seminaarit ja koulutukset siirrettiin Työuralle-hankkeessa Teams-alustalla toteutettaviksi. Toteutus oli helppo saavuttaa paikkakunnasta riippumatta, ja osallistujia tuli paljon. Hankkeessa toteutettiin myös ohjauksen tueksi verkosta löytyvä uraohjauksen työkalupakki (aukeaa uuteen välilehteen). Myös sosiaalisen median hyödyntäminen ohjauksessa on vielä alkutekijöissään. Tärkeintä some-ohjauksessa on ennen kaikkea se, että ohjausta tarjotaan niiden väylien kautta, joita ohjattavien on helpointa ja luontevinta käyttää.

Lisäksi selkokielisyys näyttäytyy useimmiten vain tukea tarvitsevien henkilöiden ohjauksessa käytettävänä elementtinä. Haastamme kuitenkin tämän näkemyksen. Verkko tuottaa nyt silmiemme eteen niin moninaista materiaalia, että keskittymisemme herpaantuu väkisinkin, emmekä enää pysty sisäistämään aivan kaikkea tiedon tulvaa. Selkokieli tai vähintäänkin selkeä kieli on edellytys verkossa tapahtuvan ohjauksen onnistumiselle.

Kohtaaminen säilyy, vaikka välineet muuttuvat

Kuinka sitten yhdistämme kaiken tämän muutoksen, ohjauksen tarpeet, täsmätyökykyisten haasteet ja työelämän tarpeet? Edelleen välineinä toimivat keskustelu, kuuntelu, ohjaus ja yhteisen ymmärryksen löytyminen. Välineet voivat muuttua, mutta edelleen kohtaaminen on ratkaisun ydin.

Tavoitteena on löytää ratkaisut uusiin tilanteisiin. Joskus uusi voi olla parempi kuin vanha: sen osoitti kevään etäuraohjaus sekä kokoontumisemme Työllistymisen kehittämispäivään, jossa tietoa ja kokemuksia päästiin jakamaan ympäri Suomenniemen.

Haastavan vuoden kokemuksista viisastuneena kannustamme kaikkia vastaamaan uusiin haasteisiin tekemällä entistä vankempaa yhteistyötä avoimesti ja ennakkoluulottomasti.

Uraohjailijat Marjo Siekkinen ja Kati Jokio
Kiipulan ammattiopisto

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!