Siirry pääsisältöön

Vierasblogi: Tuettu työllistyminen – enemmän kuin metodologia

13.02.2020

Luc Henaun kasvokuva.Suomessa, muualla Euroopassa ja jopa maailmanlaajuisesti on havaittu, että tuettu työllistyminen on yksi tehokkaimmista keinoista pyrittäessä auttamaan vammaisia henkilöitä työllistymään. Toimintatavan hyödyntäminen on lisääntynyt vuosien mittaan erilaisten hankkeiden ja rahoitusstrategioiden myötä. Mistä tuetussa työllistymisessä on kyse, ja miksi se on niin tehokas keino?

Tuettu työllistyminen voidaan nähdä uutena ja innovatiivisena metodologiana. Olemme nähneet käytännössä, että uuden työn oppiminen tapahtuu parhaiten työpaikalla, jossa sitä tuetaan työhönvalmennuksella. Englanniksi mallin voi kiteyttää “place and train instead of train and place”.

Tuetun työllistymisen metodologia kuvataan viisivaiheisena toimintamallina EUSEn käsikirjassa (aukeaa uuteen välilehteen), jota hyödynnetään useissa Euroopan maissa.

Henkilökohtaisella tasolla kaiken lähtökohta on yksittäinen ihminen ja hänen unelmansa työhön pääsystä: hänellä on oman työllistymispolkunsa omistajuus. Tuki on ratkaisevan tärkeää vammaisen henkilön siirtyessä opinnoista työelämään, jolloin työllistyminen edellyttää oppilaitosten ja työnantajien tiivistä yhteistyötä. EUSEn jäsenmaissa on käytössä erilaisia siirtymävaiheiden tuen malleja, ja meidän kannattaa oppia toisiltamme.

Tuettu työllistyminen on kuitenkin paljon enemmän kuin metodologia: Kyse on oikeuksien ja osallisuuden visiosta. Itse asiassa, metodologiaa ei voi soveltaa ilman tätä visiota.

Tuetun työllistymisen visio perustuu YK:n vammaissopimuksen artiklaan 27 – Työ ja työllisyys - jossa todetaan mm. seuraavaa: ”Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa; tähän sisältyvät oikeus mahdollisuuteen ansaita elantonsa vapaasti valitsemallaan tai työmarkkinoilla hyväksytyllä työllä sekä työympäristö, joka on avoin, osallistava ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa.” Sopimus antaa meille hyvin selkeän tavoitteen pyrkiä edistämään oikeuksia, valinnanvapautta, palkkatyöhön työllistymistä ja osallisuutta.

Osallisuus on edelleen haaste. Tällä hetkellä monet organisaatiot, jotka ovat aktiivisia tuetun työllistymisen kentällä, edustavat terveys- ja hyvinvointisektoria. Tavoitellessamme osallistavampia työllistymismalleja meidän tulee lisätä rakenteellista ja nykyistä laajempaa yhteistyötä erilaisten valtavirtaa edustavien työllisyystoimijoiden kanssa. Yhteistyö julkisten työvoimaviranomaisten kanssa on velvollisuutemme kaikissa maissa.

Osallisuus merkitsee myös, että meidän tulee toimia työnantajien kumppaneina ja neuvonantajina. Meidän tulee nähdä työnantajat ja ammattiyhdistykset sidosryhminämme, ja luoda tällä tavoin rakenteellinen linkki tuetun työllistymisen ja työpaikkojen välille.

Kaikkialla Euroopassa yritykset etsivät hyviä ja lahjakkaita työntekijöitä, ja myös vammaisilla henkilöillä on paljon annettavaa. Työelämän monimuotoisuus on myös yritysten etu, ja me voimme toimia yritysten tukea.

Tuettu työllistäminen on kuitenkin jotain vielä tätäkin enemmän.

Tuettu työllistyminen on liike, joka on levinnyt kaikkialle maailmaan. Me työhönvalmentajat kaikkialla uskomme ohjaamiemme ihmisten kykyihin ja vahvuuksiin sekä mahdollisuuksiin, joita he voivat tarjota yrityksille. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki voivat ja kaikkien tulee saada osallistua.

Tuetussa työllistymisessä on kyse innovatiivisesta koulutuksesta ja yhteistyöstä työantajien kanssa. Sen avulla voimme purkaa perinteisiä hoivamalleja sekä ajattelutapoja, ja rakentaa uuden ja paremman yhteiskunnan, jossa on tilaa kaikille.

Luc Henau
President European Union of Supported Employment
Member of World Association of Supported Employment

Siirry EUSEn verkkosivuille (aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!