Siirry pääsisältöön

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tukena eri elämäntilanteissa

Valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikallisyhdistysten jäseninä on eri tavoin hankalassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä, kuten pitkäaikaissairaita, vammaisia sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujia.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt edistävät esimerkiksi palvelujen tasa-arvoista saavutettavuutta. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:hyn kuuluu noin 200 alan järjestöä, mutta eivät kaikki. Myös Vates on SOSTEn jäsen. Järjestöjen yhdistymisellä tavoitellaan entistä suurempaa vaikuttavuutta - yhteinen ääni kuuluu yleensä kauemmaksi.

Järjestöt ovat myös merkittäviä palveluiden tuottajia. Esimerkiksi vuonna 2008 järjestöt tuottivat kustannuksilla mitattuna noin 16 prosenttia sosiaalipalveluista ja noin neljä prosenttia terveyspalveluista. Ne tuottavat suurimman osan ensikotien, turvakotien ja päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivistä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt voidaan jakaa mm. vammais-, kansanterveys-, vanhus- ja päihdejärjestöihin.


Vammaisjärjestöt

Vammaisalan kansalaisjärjestöt tarjoavat vertaistukea vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille ja heidän läheisilleen, tekevät edunvalvontatyötä tasa-arvon ja osallistumisen edistämiseksi yhteiskunnassa, kehittävät alaa ja tiedottavat jäsentensä etuuksista ja palveluista. Järjestöt jakautuvat usein potilas- ja omaisjärjestöihin. Niiden toiminta on siis suunnattu joko vammaisille tai pitkäaikaissairaille itselleen tai heidän läheisilleen ja/tai asiantuntijoille.

Vammaisjärjestöt Valtakunnallisen vammaisneuvoston sivuilla.

Vammaisjärjestöt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla

Vammaisfoorumi

Vammaisfoorumi on vuonna 1999 perustettu 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaisfoorumi edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti Euroopan vammaisfoorumissa.

vammaisfoorumi.fi

Takaisin Järjestöt tukena -sivulle

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä on järjestöjen asiakas- ja oikeuksien valvontatyötä sekä alan kehittämistyötä tekevien yhteistyöfoorumi. Työllisyysryhmä on toiminut yli kymmenen vuotta.
Tapaamisissa tuodaan esille jäsenistön työllistymiseen liittyviä haasteita ja onnistumisia sekä mietitään vaikuttamiskeinoja.

Vammaisfoorumin työllisyysryhmän jäsenillä on kullakin yhteisön kohderyhmille suunnattuja työllisyyspalveluita. Lue lisää palveluista ja katso yhteystiedot esitteestä tästä linkistä.

Kokemus- asiantuntijuus

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemusta esim. mielenterveys- tai päihdeongelmasta itsellään tai läheisenä. Kokemusasiantuntija voi toimia mm. kokemuskouluttajana. Asiantuntijuudessa on sekä antamisen että saamisen tasot: auttaessaan muita henkilö voi edistää omaa toipumistaan mahdollisesta kriisistä. 

Vertaistuen, vapaaehtoisuuden ja kokemusasiantuntijuuden eroista ja yhtäläisyyksistä kerrotaan Kuntoutussäätiön julkaisemassa P. Rissasen ja J. Puumalaisen kirjassa, josta on tiivistelmä Kuntoutus-lehdessä.