Siirry pääsisältöön

Tuettu oppisopimus

Tuettu oppisopimus on oppisopimuskoulutusta, johon on yhdistetty opiskelijan tarvitsema tukimuoto, esimerkiksi työhönvalmennus. Tuen tarve voi liittyä opintopolun suunnitteluun, oppimisen haasteisiin, sosiaalisiin taitoihin tai elämänhallintaan. Tuella varmistetaan ennakoivasti, että oppisopimuksen tavoitteet saavutetaan.

Tuen arvioimiseksi sekä saamiseksi opiskelijalle on tarkoituksenmukaista laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Usein tuetussa oppisopimuksessa koko prosessin aikana rinnalla kulkee työhönvalmentajan tuki, joka vahvistaa työelämätaitoja, työnhakutaitoja, antaa tukea työtehtävien räätälöimiseen sekä tarvittaessa ohjaa niissä sekä tutustuttaa työyhteisöön ja osallistuu palautekeskusteluihin. Työhönvalmentajalla on myös tärkeä rooli opiskelijan ympärillä olevan yhteistyöverkoston ylläpitäjänä ja koollekutsujana, mistä myös työnantaja hyötyy.

Pitkäaikaistyöttömälle oppisopimuskoulutettavalle on mahdollista saada palkkatukea oppisopimuskoulutukseen.