Siirry pääsisältöön

Vates-päivät 5.-6.5.

Luvassa vankkaa asiaa välityömarkkinoista tämän päivän Suomessa. Tule kuulemaan, mikä on toimialan asema tulevaisuudessa. Puhujina arvostettuja välityömarkkinoiden ja työelämän asiantuntijoita.

Osittainen työkyky käyttöön osasairauspäivärahalla

Suomalaisten sairauspoissaolot ovat yleisiä. Vaikka sairaus pitkittyy, työkykyä on yleensä jäljellä. Osasairauspäiväraha on otettu käyttöön edistämään työhön paluuta. Käyttö on kuitenkin vielä vähäistä, vaikka tutkimuksissa osasairausvapaalla olleet ovat siirtyneet täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle tavanomaisella sairauslomalla olleita harvemmin.

Kuulovamma ja työ

Työikäisestä väestöstä arvioidaan olevan eri tavoin kuulovammaisia noin 10 prosenttia. Myös nuorten kuulovammat lisääntyvät vapaa-ajan melun vuoksi (esim. konsertit, ravintolat ja korvakuulokkeet). Huonokuuloiset ovat valtaväestöä yleisemmin työttöminä. Jos työympäristön toimimattomuus ja kuuntelutilanteiden uupumus pitkittyy, voi se viedä kuulovammaisen henkilön työkyvyttömyyseläkkeelle.

Näkövammaiset käyttäjät mukaan verkkopalveluiden kehittämiseen

Työtehtäviä hoidetaan yhä enemmän sähköisesti, ostoksia tehdään verkossa ja useat eri virastot ovat siirtäneet palvelunsa verkkoon. Tämä asettaa uusia vaatimuksia kaikkien verkkopalveluiden saavutettavuudelle ja esteettömyydelle.

Kuulon paraneminen lisää ammatillista kunniahimoa

Normaalikuuloinen ei tule ajatelleeksi, miten monella tavoin huonokuuloisuus hankaloittaa pärjäämistä työssä ja arjen tilanteissa. Moni kuulovammainen ihminen on saanut apua sisäkorvaistutteesta, joka on parantanut kuuloa ja siten mahdollistanut paluun työelämään.