Tukea työllistymiseen


Järjestöt tarjoavat työllistymisen mahdollisuuksia vaikeasti työllistyville. Heitä ovat esimerkiksi eri syistä osatyökyiset, pitkäaikaistyöttömät ja vammaiset. Järjestöt ja säätiöt työllistävät erilaisten tukien, kuten palkkatuen avulla Suomessa noin 30 000 ihmistä. Usein järjestöt ja yhdistykset tarjoavat vaikeasti työllistyvälle ensimmäisen tilaisuuden kohti työmarkkinoita.
Myös Raha-automaattiyhdistys huomioi rahoituksen myöntämisessä järjestöille ja niiden hankkeille toiminnan, joka vahvistaa vaikeasti työllistyvien nuorten, vammaisten ja muiden erityisryhmien työelämäosallisuutta. (RAY: RAY tukee järjestöjen toimintaa). RAY on järjestöjen suurin rahallinen tukija. Muita rahoituslähteitä ovat esim. julkiset avustukset, varainhankinta ja asiakaspalvelumaksut.

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on kokemusta ja tietoa, jotka täydentävät julkisen sektorin työllisyyspalveluita, mutta eivät korvaa niitä. Osalla järjestöistä on oma työllisyysasiantuntijansa, joka auttaa kohderyhmään kuuluvia löytämään polkuja työelämään.

Vates on koonnut Vammaisfoorumin työllisyysryhmään kuuluvien järjestöjen kanssa esitteen, jossa kerrotaan niiden työllisyyspalveluista yhteystietoineen.  Katso esite tästä

Myös monilla muilla järjestöillä on työllisyyttä edistäviä palveluita. Lista tällaisista hankkeista kootusti löytyy Osku - Tie työelämään -sivustolta tästä linkistä.

meeting-kuva