Siirry pääsisältöön

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät hankkeet

Myös erilaisilla hankkeilla ja projekteilla tuetaan työllistymistä ja työssä pysymistä. Tällaisia hankkeita voi olla niin yhdistyksillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla kuin kunnillakin. Rahoitusta hankkeet saavat esimerkiksi STM:ltä Veikkauksen varoin (myöntäjä STEA), Euroopan sosiaalirahastolta tai kunnilta.

STEAn tukemat hankkeet

Kunnissa esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunta, hyvinvoinnin edistämisen tai sivistyslautakunta voivat myöntää avustuksia järjestöille. Kriteereinä avustuksen saamiselle voi olla esimerkiksi hyvinvointierojen kaventaminen, syrjäytymisen ehkäisy tai päihteettömyyden tukeminen.