Siirry pääsisältöön

Pankkien mukautettava palvelujaan toimintarajoitteisille

29.08.2016

Kuluttajaparlamentti käsitteli viimevuotisessa kannanotossaan peruspankkipalveluiden esteettömyyttä ja tällöin otettiin kantaa myös perusmaksutilidirektiiviin. Tämän johdosta Kuluttajaparlamentti sai toimintavuonna kutsut valtiovarainministeriön asiaa käsitteleviin kuulemistilaisuuksiin. Keväällä koordinoitiin myös yhteinen lausunto koskien peruspankkipalveluita (Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PAD) (VM026:00/2016).

Kuluttajaparlamentin järjestöjen yhteinen edunvalvonta on ollut mukana vaikuttamassa siihen, että pankista saa tulevaisuudessa entistä varmemmin perusmaksutilin ja siihen liittyvät maksupalvelut. Hallituksen esitykseen on kirjattuna, että pankit voisivat kieltäytyä tilin ja verkkopankkitunnusten tarjoamisesta vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi rahanpesulainsäädännön perusteella. Esitykseen sisältyy vahva yhdenvertaisuuden vaatimus. Jatkossa myös iäkkäillä ja toimintarajoitteisilla ihmisillä pitää olla mahdollisuus käyttää maksutiliä, maksupalveluita ja sähköistä tunnistautumista. Kaikki asiakkaat saavat myös oikeuden verkkopankkitunnuksiin, sillä niistä tulee osa peruspankkipalveluja. Esityksen mukaan pankkien tulee jatkossa tarvittaessa mukauttaa palveluitaan ja varmistaa niiden toimivuus myös apuvälineillä, esimerkiksi näkövammaisilla olisi jatkossa lain mukainen oikeus käyttää verkkopankkia avustusteisesti.

Myös Vates-säätiö osallistui kannanoton laatimiseen.

Hallitus antoi esityksensä lainmuutoksista torstaina 25. elokuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta. Lainmuutoksilla pannaan täytäntöön EU:n perusmaksutilidirektiivi.

Tässä linkki valtiovarainministeriön asiaa käsitteleville sivuille sekä hallituksen esitykseen .