Siirry pääsisältöön

Tukea duuniin – Duunivalmennuksen ABC

20.06.2016

Työhönvalmentajat ohjaavat ja tukevat asiakkaitaan omatoimiseen ja aktiiviseen työnhakuun. Myös työnantajaa autetaan erilaisissa tilanteissa mm. rekrytoinnissa, työllistyjän perehdytyksessä tai työn muotoilussa. Mutta mistä työhönvalmentajat saavat itse tukea omaan työhönsä? Duunivalmennuksen ABC antaa valmiuksia asiakkaan kohtaamiseen ja ohjaamiseen työvalmennuksellisella otteella, jonka tavoitteena on työllistyminen.

Validia Ammattiopiston ja Invalidisäätiö Orton Pron työllistymisen asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, Duunivalmennuksen ABC, herätti valmistuessaan kiinnostusta laajalti. Koulutus syntyi eri toimijoiden pyynnöstä, sillä lyhytkestoista, ”matalan kynnyksen” koulutustarjontaa työhönvalmennuksesta on ollut aiemmin melko vähän tarjolla.
Duunivalmennuksen ABC pilotoitiin Validia Ammattiopiston oman henkilöstön sisäisenä koulutuksena. Ajankohtainen ja kiinnostava koulutus herätti heti kiinnostusta myös Validian ulkopuolella. Keväällä 2016 Validia Ammattiopisto sekä Invalidisäätiö Orton Pro ja Keskuspuiston ammattiopisto tarjosivat koulutusta muille alueen toimijoille. Kouluttajina toimivat myös Vatesin ja Vamlasin asiantuntijat. Moniammatillinen osallistujajoukko saapui työpajoilta, ammatillisista oppilaitoksista, sosiaalitoimesta sekä työkodista.

Duunivalmennuksen ABC jakautuu kolmeen eri moduuliin: Koutsaus Duuniin, Opitaan Duunissa ja Mennään Duuniin, joista osallistuja voi valita yhden tai useamman moduulin. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on yhdessä pohtien ja ideoiden vahvistaa osallistujan ammatillisia valmiuksia työelämälähtöiseen ohjaamiseen. Koulutuksessa perehdytään, kuinka ohjataan sekä valmennetaan asiakasta omatoimiseksi, aktiiviseksi työnhakijaksi ja -tekijäksi. Lisäksi tarkastellaan miten erilaisia työelämän tukikäytäntöjä voidaan hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti.

Työvalmennuksen tarve lisääntyy – päivitystä osaamiseen

Työhönvalmentajia toimii enenevissä määrin kaupunkien, kuntien ja yritysten sekä kolmannen sektorin palveluksessa osana tuetun työllistymisen palveluita. Etenkin nuorten työpajoilla, kuntouttavan työtoiminnan sektorilla sekä erilaisissa työllistämishankkeissa tehdään työvalmennuksellista työtä. Lisäksi ammatillisissa erityisoppilaitoksissa kehitetään edelleen työhönvalmennusta palvelemaan opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja sekä opintojen läpäisyä. Samalla etsitään uudenlaisia toimintamalleja työllistymisen moniammatilliseen yhteistyöhön niin tukiverkostojen kuin työnantajienkin kanssa.

Duunivalmennuksen ABC -koulutuspaketti rakennettiin vastaamaan työllistymisen alalla toimivien oman osaamisen lisäämistä ja päivittämistä. Koulutuspaketti on räätälöitävissä myös koulutuksen tilaajan omiin tarpeisiin täydennyskoulutuksena tai aloituspakettina. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet jatkaa ammattitaidon kehittämistä edelleen työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon.

Duunivalmennuksen ABC -koulutusta tarjoavat Validia ammattiopisto sekä Keskuspuiston ammattiopisto ja Orton Pro.

Lisätietoja:
opettaja/kouluttaja Marita Kokkonen p. 040 647 2210 marita.kokkonen@ortonpro.fi
http://www.keskuspuisto.fi/asiantuntijapalvelut

koulutussuunnittelija Kristiina Luukkonen p. 044 765 1337 kristiina.luukkonen@eduvalidia.fi
www.validia-ammattiopisto.fi/asiantuntijapalvelut/koulutuskalenteri/