Siirry pääsisältöön

Vammaisten henkilöiden työllisyys voi kohentua helpottamalla yrittäjäksi ryhtymistä

21.09.2016

Vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä Suomessa edistävät muun muassa tukea antavat verkostot ja muu vertaistuki sekä mahdollisuus kuljetuspalveluihin ja henkilökohtaiseen apuun. Tämä käy ilmi Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hankkeen välituloksista. Hanketta toteutetaan osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Selvityksen päätavoitteena on löytää Suomeen soveltuva kustannusvaikuttava toimintamalli, jolla vammaisten henkilöiden yrittäjyys lisääntyisi. Valitulle mallille laaditaan toimeenpanosuunnitelma hankkeen päättyessä joulukuussa 2016. Lisäksi tehdään kansankielinen opas tueksi vammaisille yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille.

− Vammaisten henkilöiden on vaikea työllistyä avoimille työmarkkinoille. Yritystoiminnan tulisi siksi olla heille realistinen vaihtoehto työllistää itsensä, mutta moni käytännön asia on vammaisille henkilöille vammattomia vaikeampaa. Selvitämme, millaiset mallit tai niiden yhdistelmät sopivat parhaiten Suomeen. Hyödynnämme kansallisten ja kansainvälisten mallien kokemuksia, kohderyhmän näkemyksiä ja suomalaisasiantuntijoiden suosituksia. Tavoitteena on tällä hallituskaudella panna toimeen malli, joka vastaisi hallituksen tavoitteeseen saada lisää vammaisten henkilöiden perustamia yrityksiä, sanoo hankkeen yhdyshenkilö Pyry Niemelä Nordic Healthcare Groupista.

Lue lisää

 
Hankkeessa järjestetään työpajoja, joihin osallistuu kohderyhmän edustajia ja asiantuntijoita. Työpajoissa etsitään Suomeen soveltuvaa toimintamallia vammaisten henkilöiden yrittäjyyden tukemiseksi.