Siirry pääsisältöön

KeKo - kehittämisen koordinaatiohanke

26.01.2017

Mikä on KeKo-hanke?

KeKo on kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on koota alueittain työllistämistä hoitavat kolmannen sektorin toimijat yhteen sekä auttaa ja tukea näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Hanketta rahoittaa STEA.

Miksi KeKo-hanke tarvitaan?

Yhteiskunnan taloudelliset säästöt kohdentuvat usein pieniin ja herkästi haavoittuviin toimijoihin. Ulkopuolisten resurssien haussa taistellaan monien muiden kanssa samoista niukoista varoista. Koordinoidun yhteistyön avulla alueiden toimijat löytävät toisensa ja yhteiset kehittämistarpeet. Jäsennellyn ja ajantasaisen tiedon avulla voidaan yhdessä vastata sote- ja maakuntauudistuksessa muuttuviin toimintoihin.

Mitä KeKo-hanke tavoittelee?

Tavoitteena on rakentaa Vatesin valtakunnallisen toiminnan rinnalle eri alueille työllistämistoiminnan kehittämistä tukeva malli. Kokonaisuus kattaa palvelujen tuotteistamisen sekä hanke- ja verkostotyön. Vates on projektin koordinoija ja alueellisten toimijoiden yhteen kokoaja.

Tavoitteena on auttaa kehittämään järjestöjen ja toimijoiden profiilit sellaiseksi, että ne omassa toiminnassaan voivat nostaa työllistymisen tuen ja työllistymisen palveluiden osuutta. Tämä tapahtuu yhteisiä toimintamalleja etsien ja yhteisellä kehittämisellä. Tällöin saavutamme tavoitteemme; järjestöjen elinvoiman säilyminen vahvoina paikallisina ja alueellisina kumppaneina.

Miten KeKo-hanke toimii?

Toiminnan ydin, kehittämisringit, muodostetaan maakuntiin. Kehittämisrinkeihin kutsutaan laajasti kumppaneiksi alueiden työllistämistoimijoita, asiantuntijoita ja viranomaisia. Kehittämisrinkien toiminta perustuu aiempien kumppanuuksien tiivistämiseen, uudelleen herättämiseen ja uusien kumppanuuksien solmimiseen.

Hanke tukee kumppaniorganisaatioiden kehittämistä ja yhteisten projektien suunnittelua. Hanke järjestää alueellisia koulutuksia ja tapahtumia ja näinollen jalkautuu vahvasti maakuntiin.

Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen niin, että saadaan syntymään yhteistä vaikuttamistyötä, kehittämishankkeita ja jokaisen toimijan omiin tarpeisiin perustuvia uudenlaisia toimintatapoja.

Mitä tästä kaikesta syntyy?

Työllistymistä edistävien järjestöjen kehittämistyö systematisoituu ja jäntevöityy. Toisiaan lähellä olevien toimijoiden yhteinen vaikuttamistyö tiivistyy ja painoarvo niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti kasvaa. Kaiken kaikkiaan tuloksena on yhä laadukkaampaa työllistämistoimintaa.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Kaija Ray
kaija.ray (at) vates.fi
0440 724 944