Siirry pääsisältöön

Kuulolla työssä -kampanja käynnistyi, tutustu sivustoon!

10.10.2017

Kuulolla työssä -viestintäkampanja on suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä niiden työterveyshuolloille ja työnantajille. Kampanjan keskeinen osa on Kuulolla työssä -sivusto, jonka avointa opasaineistoa voivat hyödyntää kaikki työpaikat ja työterveyshuollot sekä mm. oppilaitokset, kuntoutustahot, työeläkevakuutusyhtiöt, Kela ja päätöksentekijät.

Kampanjan tarkoitus on levittää tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla. Kuulolla työssä -sivusto paneutuu kysymyksiin: miten tunnistan kuulonaleneman, mistä saan siihen apua, millaiset kommunikaatiotavat helpottavat huonokuuloisen osallistumista, mitä huonokuuloista helpottavia työn ja työolosuhteiden mukautuksia voi tehdä, mitä tukea työnantaja saa mukautuksiin, sekä miten vähentää meluisuutta. Sivuston tavoitteena on, että

  • työntekijä tunnistaa mahdollisen kuulonalenemansa, hakeutuu tarvittaessa jatkotutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tuntee työtä helpottavat toimintatavat ja mukautukset
  • työyhteisö oppii huomioimaan huonokuuloisen työyhteisössä
  • työnantaja, työterveyshuolto ja työntekijä saavat tietoa työolosuhteiden mukautuksista ja niihin saatavista tuista. Työterveyshuollossa tunnistetaan kuulonalenema, otetaan kuulo puheeksi sekä tunnetaan kuulonaleneman vaikutukset ja tavat, millä niitä voi helpottaa.
  • kasvatus- ja opetusalalla tunnetaan melua vähentäviä toimintatapoja sekä akustisten ja tilan käyttöön liittyvien ratkaisujen merkitys melua vähennettäessä.

Kampanjan rahoittaa Työsuojelurahasto ja kumppaneina ovat mm. Työterveyslaitos, OAJ, Kuulo-Auris ja Vates-säätiö. 

Kampanjasivusto Kuulolla työssä