Siirry pääsisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

16.06.2017

Hallituksen esityksen liikkuvuusavustusta koskevien muutosten tavoitteena on tehostaa työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta laajentamalla avustuksen soveltamisalaa ja korottamalla avustuksen määrää. Nykyisenlainen liikkuvuusavustus on ollut voimassa vuoden 2017 alusta, mutta selvitysten mukaan se on ollut verrattain vähän käytetty. Yhtenä vähäisen käytön syynä voi olla vähäinen tietämys avustuksesta sekä se, ettei sitä voi käyttää alle 18 tunnin viikkotuntimäärän osa-aikatyössä. Hallituksen keväällä 2017 tekemä linjaus lisätä tiedotta-mista liikkuvuusavustuksesta voi lisätä sekä työnhakijoiden liikkuvuutta että liikkuvuusavustuksen käyttöä.

Mahdollisuus osa-aikatyöhön tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden yhdenvertaista työllistymistä. Osa-aikatyön tekeminen nykyisen lain mukaisena, vähintään 18 viikkotyötunnin mittaisena, ei aina sovellu vammaisten henkilöiden työaikoihin tai -tapoihin.

Lue lausunto