Siirry pääsisältöön

Ryhmämuotoisella työkokeilulla polkuja sote-alalle

02.11.2017

Kehitysvamma-alalla kaivataan lisää miestyöntekijöitä. Kehitysvammaisista henkilöistä yli puolet on miehiä, mutta alan työntekijöistä valtaosa naisia. Tähän epäsuhtaan lähti viime vuoden alusta vastaamaan Rinnekoti-Säätiön hallinnoima RIMENTORI-projekti (ESR 2016–2017).

Projektissa on kahden vuoden aikana tarjottu 42 työnhakijalle mahdollisuus paneutua kehitysvammaisuuteen kolmen viikon ryhmämuotoisella valmennusjaksolla.

Valmennusjakson jälkeen ohjelma on jatkunut viiden viikon käytännön työskentelyjaksolla alan eri yksiköissä. Nämä, yhteensä kahdeksan viikkoa kestävät rupeamat, on toteutettu TE-palveluiden työkokeilusopimuksilla. Pääkohderyhmä ovat olleet työttömät miehet, mutta myös naisia on ollut mukana. Projektissa on myös koulutettu alalla työskentelevistä ammattilaisista mentoreita, jotka ovat olleet työpaikoilla ohjaamassa ja tukemassa alaan tutustuvia.

Projektin neljäs ja viimeinen työkokeilijoiden ryhmä on tätä kirjoitettaessa vielä käytännön työskentelyjaksoillaan. Kolmen ensimmäisen ryhmän osalta tiedämme, että yli puolet osallistuneista on työkokeilun jälkeen joko työllistynyt määräaikaisesti tai keikkatyöhön ja/tai lähtenyt opiskelemaan. RIMENTORI-työkokeilijoista onkin valmistumassa tulevaisuudessa hoiva-avustaja, kodinhuoltaja, sairaanhoitaja sekä useita lähihoitajia!


Mallille on tilausta


Tämänkaltaiselle työkokeilun mallille on selkeästi tilausta ja se näyttää tuottavan myös tulosta. Miesten on ollut helpompi lähteä mukaan matalalla kynnyksellä ilman sitoumuksia jatkosta. Tulosten kannalta on ollut merkittävää löytää mukaan ne henkilöt, joilla on tarpeeksi vahva motivaatio ja myös muut edellytykset työskentelylle sosiaali- ja terveysalalla. Asiakasohjaus ja alkuhaastattelut ovatkin olleet varsin tärkeässä roolissa. Työnantajien on puolestaan ollut helpompi lähteä mukaan, kun työkokeilulle on tarjottu työhönvalmentajan tuki.

Ryhmämuotoisuus on myös tehostanut työkokeilua. Se on mahdollistanut kolmen viikon asiantuntevan val-mennuksen ja ryhmissä osallistujat ovat saaneet myös vertaistukea sekä kokemuksen kuulumisesta porukkaan. Ryhmäläiset ovat myös jakaneet keskenään sekä innostusta alaa kohtaan, että tietoa eri jatkomahdollisuuksista. Osallistujille on ollut myös työhönvalmentajan yksilöohjausta tarjolla koko jakson ajan.

Projektin tuloksiin ovat olleet vaikuttamassa myös asiantuntevat ja sitoutuneet mentorit. He ovat omalla asiantuntemuksellaan perehdyttäneet alaan tutustujia ja esimerkillään innostaneet kehitysvammatyöhön. Mentorikoulutuspäivät ovat toimineet selvästi myös heidän innostamisen ja sitouttamisen välineenä. Viimeistään siinä vaiheessa, kun mentorikokelaat ovat kuulleet aikaisempaan ryhmään osallistuneen työkokeilijan kertovan kokemuksestaan ja alalle kiinnittymisestään, innostuminen oman työkokeilijan tukemiseen on ollut taattu.


Jaana Jäntti
Työhönvalmentaja
RIMENTORI-projekti
Rinnekoti-Säätiö

Kuva:
Maija Rimpiläinen
Rinnekoti-Säätiö