Siirry pääsisältöön

Tiedolla vaikuttamisen vuosi 2016 oli vilkas - tule mukaan 2017 toimintaan

09.01.2017

Tiedolla vaikuttaminen -hanke (2015–2017) edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä toimittamalla ja levittämällä erilaisia tietosisältöjä. Vuonna 2016 hanke lisäsi käytännön yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa mm. tapahtumien, esitteiden ja muiden sisältöjen tuottamisessa. Vuonna 2017 toiminta jatkuu vireänä, ja yhteistyöhön ehtii vielä hyvin mukaan.

Medianäkyvyyttä edisti Eläketurvakeskuksen kanssa yhteistyössä järjestetty tilaisuus journalisteille. Tilaisuudessa pohdittiin osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen liittyviä kysymyksiä ja kuultiin myös käytännön esimerkki työssä pysymisestä pitkäaikaissairaana. Tilaisuudessa julkistettiin myös SAK:n Työelämäsanastoon saatu laajennus osatyökykyisten työelämään liittyvistä sanoista.

Mediavaikuttamista eri kanavissa

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työssä pysymiseen tai työllistämiseen liittyvistä aiheista saatiin kiinnostumaan niin valtakunnallisia kuin paikallisia medioita, aikakauslehtiä sekä järjestö- ja yhdistyslehtiä.

Osatyökykyisten työllistymiseen liittyvät sisällöt olivat jopa 2,1 miljoonan henkilön ulottuvilla (luku lasketettu medioiden ilmoittaman lukija- tai tilaajamäärän mukaan tai esimerkiksi järjestöjen jäsenmäärästä).
Hankkeessa kirjoitettiin vuoden aikana neljä blogia ja 22 uutista Vatesin verkkosivuille ja 11 artikkelia Kyvyt käyttöön -lehtiin (jakelu noin 5 600 kpl).

Yhdessä enemmän

Tärkeänä keinona tiedon levittämisessä olivat vuonna 2016 verkostoyhteistyö ja sen kehittäminen.Vatesin viestintäverkostolle tai sen kanssa järjestettiin neljä tilaisuutta, joihin osallistui 90 henkilöä. Vatesin viestintäverkoston toimintaa kehitettiin ja uutena alkoivat organisaatiovierailut (Helsingin Klubitalo ja Näkövammaisten Liitto).

Uudenlaista yhteistyötä sisältötyössä

Edellisenä vuonna hanke aloitti uudenlaisen toimintavan, jossa syntyi yhteistyössä Vammaisfoorumin työllisyysryhmän kanssa Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut –esite. Sitä painettiin 5000 kappaletta, jotka jaettiin vuonna 2016 loppuun mm. TE-toimistojen koulutuksissa, Allianssi-risteilyllä ja lukuisissa tilaisuuksissa, joihin yhteistyökumppanit osallistuivat eri puolella Suomea.

Keväällä 2016 hanke jatkoi esiteyhteistyötä ja koordinoi Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmälle ensimmäisen toimialasta kertovan yhteistyöesitteen, jossa kuvataan toimialaa ja sen tarjoamia palveluita myös osatyökykyisten työllistymisen tukena.

Loppuvuonna hankkeessa toteutettiin Keuhkoahtauma ja Työ –esite yhteistyössä Filhan ja Hengitysliiton kanssa. Esitteessä luotiin uusi sisältöformaatti, jossa sairauden ja sen hoidon kuvaamisen lisäksi näkökulma on työkyvyssä ja niissä keinoissa, joilla henkilö pystyy jatkamaan työelämässä mahdollisimman pitkään.

Esitteet voi ladata myös pdf-tiedostoina Vatesin verkkosivuilta.

Tietopakettiosio avattiin

Tiedolla vaikuttaminen –hanke avasi vuonna 2016 Työelämän esteettömyys –tietopaketin Vatesin verkkosivuilla, jossa on oma osionsa myös sosiaalisesta esteettömyydestä. Lisäksi jatkettiin tietopaketin koontia kunta- ja maakuntapäättäjille, jotta he saisivat tietoa niistä keinoista, joilla osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä voidaan edistää paikallisesti. Tätä vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä Terveys- ja hyvinvointilaitoksen Hankinnoista duunia –hankkeen kanssa.

Vuosi 2017 tuo uusia tapahtumia

Vuonna 2017 hankkeen kohderyhminä ovat työnantajat, työhönvalmentajat, kuntapäättäjät, työmarkkinoilla olevat ja sinne pyrkivät vammaisten, pitkäaikaissairaat ja osatyökykyiset henkilöt sekä Vatesin verkostot. Kaikkia hanke ei tietenkään pysty tavoittamaan, mutta jokaisessa on omat osionsa, joihin pyritään vaikuttamaan.
Jos olet kiinnostunut osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen sisältö- ja vaikuttamisyhteistyöstä, ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä. Saat lisätietoa myös Tiedolla vaikuttaminen –hankkeen verkkosivuilta sekä Vatesin viestinnästä.

Tietopaketit

Tänä vuonna hanke täydentää ja markkinoi Työelämän esteettömyyden –tietopakettia (linkki tietopakettiin). Lisäksi julkaistaan uusi tietopaketti, jossa kerrotaan, mitä keinoja kunta- ja maakuntapäättäjillä on edistää alueellisesti osatyökykyisten henkilöiden työllistämistä. Tätä vaikuttamistyötä ja sisältötyötä tehdään yhteistyössä Handu-hankkeen kanssa.

Tilaisuudet ja verkostoyhteistyö

Hanke järjestää tilaisuuksia, joissa pyritään vaikuttamaan tiedolla ja kokemuksilla siihen, että osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen olisi entistä helpompaa.

Ensimmäinen tilaisuus on Helsingissä 26.1., jossa esitellään kolme valtakunnallista portaalia ja osallistujien omia kanavia, joihin viestijöitä halutaan yhteistyöhön.

Toinen tilaisuus on Tampereella 7.3., jossa teemana on esteetön ja saavutettava kieli matkalla työelämään ja työyhteisöissä. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa.

Kolmas tilaisuus järjestetään syksyllä, jossa on tarkoitus avataan sitä, miten vamma tai sairaus vaikuttavat käytännön työelämässä ja mitä apuvälineitä tai keinoja on käytettävissä, jotta työn tekoa voidaan jatkaa. Hanke hakee tilaisuuteen yhteistyökumppaneita!

Muista myös Vatesin viestintäverkoston muut tapahtumat, jotka löytyvät verkoston verkkosivuilta.
Lisäksi hanke tekee mielellään yhteistyötä toimialan verkostojen ja muiden projektien ja hankkeiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Suomen Klubitalot ry ja Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmä.

Artikkeli ja medianäkyvyys

Tiedolla vaikuttaminen –hanke tarjoaa artikkeleita ja juttuvinkkejä sekä blogeja eri medioihin mm. vammaisista ja pitkäaikaissairaita työelämässä sekä työllistymisen ja työssä pysymisen keinoista. Hanke ottaa mielellään myös vinkkejä hyvistä työllistymisesimerkeistä – myös niistä, kun kaikki ei mennyt ihan nappiin.

Hanke tarjoaa mielellään resurssiaan eri medioiden käyttöön. Se voi olla juttuvinkkien hakemista, artikkeleiden kirjoittamista, taustatietojen hakemista jne.


Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:  Tiina Jäppinen, hankepäällikkö ja toimittaja
tiina.jappinen (@) vates.fi, p. 040 5929645